Vårbilder Chalmers-2.jpg

Fristående kurser våren 2022

​Chalmers erbjuder en fristående kurs om klimatet vårterminen 2022. Gör din anmälan på antagning.se. 

Sista anmälningsdag för den fristående kursen nedan är den 15 oktober, men den kan även​ komma att vara öppen för sen anmälan. Observera att kurser med färre sökanden än vad som angetts som minimigräns kan komma att ställas in.

Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga - se mer information på sidan om kursavgifter. ​

Fristående kurser som ges på svenska

Kvällskurs - Klimatet - vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen (Distanskurs)

Kursen Klimatet - vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen kommer att ge en introduktion till klimatet som system, hur människan påverkat klimatet, hur ett ändrat klimat påverkar oss, och hur vi kan agera för att minska klimatförändringen. Kursen behandlar naturlig och mänsklig påverkan på klimatet, hur emissioner påverkar atmosfären och hur detta i sin tur påverkar klimatet; samt hur stigande temperaturer påverkar land, vatten och ekosystem. Kursen går igenom olika slags utsläppskällor och processer. Bioenergi kommer att presenteras och de speciella utmaningar som är kopplade till olika typer av bioenergianvändning att diskuteras, liksom jord- och skogsbrukets möjligheter för reducerad växthusgaspåverkan. Åtgärder som kan minska emissioner från energi- , transport- och industrisektorerna kommer att presenteras och hur åtgärderna inom dessa sektorer beror av varandra. Begreppet kolbudget introduceras och olika styrmedel, och effekter av dessa, presenteras. Genomgående diskuteras olika tidsperspektiv, var vetenskapen står idag, vad vi vet säkert, och var osäkerhet fortfarande finns.

Läs en artikel om kursen här​

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: Kvällstid, 2022-01-20 - 2022-05-25
Studietakt: 25%
Betygsskala: TH (U, 3, 4, 5)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Globala system
Institution: Rymd-, geo- och miljövetenskap
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 50
Max antal deltagare: 150
Examinator: Erik Ahlgren
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2021.