Fristående kurser hösten 2021

I pandemins spår vill Chalmers erbjuda fler möjligheten att kunna studera vidare. Därför kan du nu läsa ett antal fristående kurser hösten 2021.

Ansökan till de fristående är nu öppen på antagning.se. Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga - se mer information på sidan om kursavgifter. 

Observera att kurser med färre sökanden än vad som angetts som minimigräns kan komma att ställas in.

Fristående kurser som ges på svenska
Kvällskurs - De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden 
Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i denna fristående kvällskurs. Fördjupad information om kursen hittar du här.​

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: Kvällstid, 2021-09-08 - 2021-12-01
Studietakt: 25%
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: Rymd-, geo- och miljövetenskap
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 250
Kontaktperson: Per Bjerkeli​
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola
Urval: Görs i urvalsgrupperna betygsgrupp I och II, folkhögskolegruppen samt högskoleprovet. Läs om platsfördelning och urval på antagning.se

Förnyelsebar elproduktion och eltransporter 
Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen. Produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänligt för att utvecklingen skall vara hållbar; också transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. Du får lära dig baskunskaper om, tekniska beskrivningar av och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft. Funktionen av ett elfordon med batterilager behandlas också. 

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 3,5 poäng
Studieperiod: 2021-11-01 - 2022-01-16
Studietakt: 50%  
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: Elektroteknik
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 100
Kontaktperson: Ola Carlson
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola
​Urval: Görs i urvalsgrupperna betygsgrupp I och II, folkhögskolegruppen samt högskoleprovet. Läs om platsfördelning och urval på antagning.se​
Läs kursplanen här

Sidansvarig Publicerad: ti 29 jun 2021.