Sen anmälan till masterprogram

Har du en examen om minst 180 högskolepoäng inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och teknik och vill läsa vidare på Chalmers? Nu har vi öppnat för sen anmälan till några utvalda masterprogram.

Masterprogrammen läser du tillsammans med både svenska och internationella studenter och undervisningen bedrivs därför helt på engelska. Undantaget är ämneslärarprogrammet Lärande och ledarskap som ges på svenska.

Läs mer om behörighet och obligatoriska dokument här Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram​.

Följande masterprogram är öppna för sen anmälan

Notera att dina meriter måste finnas inlagda på antagning.se vid anmälningstillfället. 
Läs mer om villkoren för sen anmälan här​ (informationen finns enbart på engelska).​​

Publicerad: to 25 jun 2020.