Student projects
​​

Masterprogram

För att kvalificera dig för en global karriär kan du välja att läsa ett av Chalmers 40 masterprogram​. Masterprogrammen omfattar två års studier och är öppna att söka både från universitet utomlands och i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både internationella och svenska studenter. Undervisningsspråk för programmen är engelska, med undantag för programmet Lärande och ledarskap som huvudsakligen ges på svenska.

​Varför Chalmers?

Vårt globala fokus gör att vi har studenter representerade från över 60 länder. Genom att välja ett av våra masterprogram kommer du att studera i en miljö med stark koppling till näringsliv och industri. Du kommer att få ta del av världsledande forskning och få lyssna på gästföreläsningar med intressanta personer inom ditt valda ämnesområde. Bland svenska universitet är Chalmers det lärosäte som har störst anseende och mest positiv mediebild enligt analysföretaget Kantar Sifo. Enligt undersökningen bottnar allmänhetens höga förtroende i att Chalmers upplevs: hålla hög internationell klass, erbjuda stor studentnytta, ha stark koppling mellan utbildning och forskning, satsa på förnyelse och utveckling för studenternas bästa och spela en viktig roll i samhällsutvecklingen.

För dig med svensk grundutbildning

För att vara behörig till Chalmers masterprogram krävs tidigare studier på grundnivå och engelska 6 eller motsvarande. På sidan Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram har vi samlat viktig information för dig som har en svensk grundutbildning.

För dig med grundutbildning från annat land än Sverige

För att vara behörig till Chalmers masterprogram krävs tidigare studier på grundnivå och att du kan styrka kunskaper i engelska som motsvarar den svenska gymnasiekursen engelska 6. På de engelska sidorna Application and admission​ har vi samlat viktig information för dig som har en grundutbildning från ett annat land än Sverige.

Här hittar du information om alla våra masterprogram (engelska)


Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.