Student projects
​​

Masterprogram

Chalmers erbjuder masterutbildningar för dig som har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng. Masterprogrammen omfattar två års studier och är öppna att söka både från universitet utomlands och i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både internationella och svenska studenter.


Det finns ett 40-tal masterprogram, med start varje hösttermin, som du kan välja bland. Undervisningsspråk för dessa är engelska, med undantag av programmet Lärande och ledarskap huvudsakligen ges på svenska. Programmen formas utifrån Chalmers styrkeområden och samhällets behov. På så vis kan Chalmers snabbt möta omgivningens krav och utbilda ingenjörer och arkitekter med rätt kompetens. Varje masterprogram består av obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser vilket ger dig möjlighet att forma din egen profil på utbildningen.
 
På sidorna Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram har vi samlat viktig information för dig som har en svensk förutbildning.

På Chalmers engelska sidor hittar du information om alla masterprogram med engelska som undervisningsspråk. Master's programmes​

Masterprogrammet Lärande och ledarskap ges huvudsakligen på svenska.

Sidansvarig Publicerad: fr 04 dec 2020.