Typsnitt


Chalmers använder typsnitten Times Ten och Akzidenz Grotesk i trycksaker som distribueras i vår omvärld, exempelvis marknadsföringsmaterial, verksamhetsberättelser, visitkort, kuvert och liknande. TimesTen bör användas i löpande text eftersom den har god läsbarhet. Akzidenz Grotesk är lämpligare för rubriker och skylttexter.

För trycksaker av mer brukskaraktär ställer vi inte de kraven, då kan man av praktiska skäl använda ersättningstypsnitt. I brev- och ppt-mallar används huvudsakligen Arial.

Rekommenderade ersättningstypsnitt
För Akzidenz Grotesk: Helvetica eller Arial
För Times Ten: Times eller Times New Roman

 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 11 mar 2016