wikk_Karin_Wik

Karin Wik

  • Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd