Logotyp

Chalmers logotyp är ett unikt ordmärke, dvs de enskilda bokstäverna är speciellt utformade för ordmärket CHALMERS. Du kan inte själv skriva det med ett vanligt typsnitt och använda som logotyp. I Chalmers logotyp står endast Chalmers, men vi heter fortfarande Chalmers tekniska högskola (med gement t och h). Vi använder aldrig förkortningen cth. Chalmers logotyp kan antingen användas ensamt eller tillsammans med Avancez-märket.

Regler

Logotypen är överordnad Avancez-märket. Layoutmässigt kan logotyp och Avancez-märke förhålla sig fritt till varandra, men Avancez-märket får aldrig användas ensamt.

Färg och storlek
Logotypen finns i svart och vitt. Minsta rekommenderade bredd är 22 mm. Det är aldrig tillåtet att ändra i eller lägga till element till Chalmers logotyp eller Avancez-märke.

Tilläggstext till logotyp
Logotypen är ett viktigt bärande element i en grafisk profil. Därför krävs också stor noggrannhet i hur logotypen får användas. Grundregeln är att logotypen exponeras rent, dvs utan undertext eller tillägg av institutions- eller enhetsnamn. Det är inte tillåtet att ändra i eller lägga till element till Chalmers logotyp eller till Avancez-märket. Det är också olämpligt att blanda flera verksamheters logotyper. Det ska i alla sammanhang framgå tydligt vem som är avsändare av en produkt märkt med logotyp. Undantaget är vår internationella logotyp, som har tillägget "University of Technology", eller vid profilering av centrumbildningar inom Chalmers. Den engelska varianten används främst i internationella sammanhang, när materialet i huvudsak är på engelska och där det inte framgår av text och sammanhang att Chalmers är en teknisk högskola (University of Technology).

 

Frågor och mer information

Om du undrar över något vad gäller användningen av Chalmers logotyp kontakta Kommunikation och marknad, chalmersprofil@chalmers.se eller se Chalmers designmanual.

Original att ladda ner

Bildoriginal, eps-format,  för tryck kan du ladda ner till din dator och sedan hämta in/importera/placera/infoga/montera i dina dokument. Eftersom originalet är vektoriserat kan du förstora och förminska bildmärket med bibehållen skärpa. Var noga med att inte förvränga bilden.


Svensk logotyp

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Engelsk logotyp

 
 

 

Ladda ner Chalmers engelska logotyp + avancezmärke, högerställd, svart
Ladda ner Chalmers engelska logotyp + avancezmärke, högerställd, vitLadda ner Chalmers engelska logotyp + avancezmärke, centrerad, svart
Ladda ner Chalmers engelska logotyp + avancezmärke, centrerad, vit

 

PNG-filer

PNG-filer kan du ladda ner till din dator och sedan hämta in/importera/placera/infoga/montera i dina dokument. Observera att PNG-filer endast är till för digital produktion och inte ska användas för tryck (då används istället EPS-filerna ovan).
 
Svensk logotyp
 
 
 
Engelsk logotyp
 
 
 

 

 

Sidansvarig Publicerad: må 25 jun 2018.