Information om tekniska och administrativa tjänster

​Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och undervisning regleras av ett avtal med staten. Chalmers drivs som ett aktiebolag och rektor har en VD:s befogenheter att fatta beslut, exempelvis kan beslut om innehavare av en tjänst därför inte överklagas.

Nedan följer andra användbara instruktioner för att utforma en ansökan till en teknisk- eller administrativ tjänst inom Chalmers:

  • Instruktioner om hur du kan utforma en ansökan till en teknisk- eller administrativ tjänst finns här

Kontakt

För frågor om en specifik tjänst vänligen kontakta rekryterande chef. Kontaktuppgifterna hittar du i annonsen.

Fackliga företrädare:

  • SACO: Peter Hellqvist
  • ST: Jean-Marc Orliaguet
  • SEKO: Johan Persson

Du når de fackliga företrädarna via Chalmers växel 031 7721000.

För support av e-rekryteringssystemet kontakta rekryteringsenheten rek.enhet.stodet@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: on 28 apr 2021.