Newtons mästerverk ställs ut i Chalmersska huset

​Isaac Newtons verk Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica är en av de viktigaste böckerna i vetenskapens historia. Ett mycket tidigt exemplar finns nu att beskåda i Chalmersska huset tillsammans med en utställning om Newtons liv.

​För några år sedan blev Stefan Bengtsson, dåvarande prorektor och numera rektor, uppringd av Chalmers bibliotekschef som prompt ville att han skulle komma bort till biblioteket. Det visade sig att de i ett magasin hade hittat ett riktigt gammalt exemplar av Isaac Newtons Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, även kallad Principa.

– Det är ett verk som betytt väldigt mycket för utvecklingen av fysiken och naturvetenskapen, säger Stefan Bengtsson.

Få böcker kan göra anspråk på att vara en av de viktigaste texterna i vetenskapens historia, och en av dem är just Principa. Den förklarar och förutsäger rörelser för alla kroppar i universum, från fallande äpplen till kanonkulor och planeter, med hjälp av tre matematiska lagar. På Newtons tid var det nästan magiskt.

– Det är en dyrgrip, den mest värdefulla boken vi har på Chalmers, säger Daniel Forsman, nuvarande chef för Chalmers bibliotek och prefekt vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

För att fler ska få möjlighet att beskåda boken och bli påminda om naturvetenskapens historiska arv finns nu boken permanent utställd i ett av Chalmersska husets forna bankvalv tillsammans med en liten utställning om Newtons liv.

– Boken är en koppling till vår historia och identitet, vilket framför allt är viktigt i tider då man pratar om alternativa fakta. Här visar vi upp litteratur som bygger på vetenskapliga principer och lagar, förklarar Daniel Forsman.


Chalmers exemplar av Principa är från den andra upplagan, utgiven år 1713. Jämfört med förstaupplagan från år 1687 är den andra upplagan kraftigt korrigerad av Newton.


Boken kom i Chalmers ägo 1991 när professor Stig Ekelöf testamenterade en stor boksamling till sitt universitet. Hela samlingen magasinerades, och Principan glömdes i stort sett bort. Men nu är den alltså återfunnen och berikar den historiska miljön i Chalmersska huset. Utställningen är öppen för alla besökare till Chalmersska husets verksamheter.

Text: Ingela Roos
Foto: Johan Bodell


Publicerad: on 07 feb 2018.