Samarbeten med Göteborgs universitet

Bild 1 av 1
Bild på hus med namen på Chalmers och göteborgs universitet på taket

Tillsammans med Göteborgs universitet har vi på många områden ett välutvecklat samarbete och i viss utsträckning gemensamma organisationer.

Institutionerna för Matematiska vetenskaper och Data- och informationsteknik är integrerade vilket innebär att de bedriver forskning och utbildning inom båda lärosätena.

Matematiska vetenskaper 

Data- och informationsteknik 

Även inom naturvetenskaperna, pedagogisk utveckling, entreprenörskap, bioteknik, logistik och marin- och maritim forskning finns väl förankrade samarbeten. Varje dag pågår också många informella samarbeten mellan forskare, lärare och studenter. Som två lärosäten i samma stad vill vi dra nytta av varandra och skapa en dynamisk bredd inom utbildning och forskning.

Gemensamma centrum

Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling

En samverkansarena som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. (GMV:s verksamheter har uppgått i Wexsus)

(Öppnas i ny flik)

Center for Intellectual Property – CIP

Centre for Intellectual Property (CIP) är ett tvärvetenskapligt utvecklingscentrum inriktat på kunskapsbaserade affärsverksamheter.

(Öppnas i ny flik)

Lighthouse - forskning och innovation inom sjöfarten

Lighthouse är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och innovation inom sjöfarten. Ambitionen är att guida den svenska maritima sektorn mot nollvisionsmålet – inga skadliga utsläpp till luft och vatten, inga olyckor och hållbar arbetsmiljö i kombination med ökad konkurrenskraft för industrin.

(Öppnas i ny flik)

MedTech west – samverkansplattform för medicinteknisk FoU

​MedTech West är en samverkansplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicintekniska lösningar. Vi initierar, underlättar och främjar ökat forskningssamarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn, industrin och akademiska forskare. Vi tar oss an verkliga kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

(Öppnas i ny flik)

Northern Lead – logistikcentrum

Northern Lead koordinerar och stödjer logistikforskningen vid Chalmers och Göteborgs universitet med syfte att öka forskningens omfattning, kvalitet och relevans.

Software Center

Software Center arbetar i ett strategiskt partnerskap med industrin för att snabba på införandet av nya metoder för programvaruteknik.

(Öppnas i ny flik)

Nätverk

Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC

Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC är ett nätverk för atmosfärsrelaterad forskning i Göteborgsregionen, organiserat av GMV.

(Öppnas i ny flik)

Taggar: