Dekorativ illustration.

Partnerskap och nätverk

Vi samarbetar med toppuniversitet över hela världen samt med strategiskt utvalda organisationer och företag. Partnerskapen är långsiktiga satsningar och löper under många år.