Strategiska partnerskap

Bild 1 av 1
Chalmers union building

Vi har ett antal partnerskap med strategiskt utvalda organisationer och företag. Partnerskapen är långsiktiga och storskaliga satsningar, som ofta löper under många år och involverar hela Chalmers. Det gör det möjligt för Chalmers och de externa samarbetsparterna att på djupet förstå varandras verksamhet och förutsättningar för att bidra till tillväxt och konkurrenskraft.

Våra strategiska partnerskap knyter ihop samverkan på ledningsnivå med löpande konkreta projekt. Det borgar för delning av kunskap och behov som är övergripande, vilket möjliggör för Chalmers och företagsledningarna att forma gemensamma agendor. Varje år upprättas en gemensam aktivitetsplan med respektive strategisk partner. Det är ett led i ett systematiskt arbete som stimulerar utveckling och möjliggör uppföljning. 

Företagens branschinsikter ger viktiga inspel när Chalmers planerar sina utbildningar; på så sätt säkerställs långsiktig kompetensförsörjning. Samtidigt kan Chalmers studenter känna sig trygga i att de får relevanta jobb efter examen – deras kompetens är tydligt efterfrågad. 

bild från möte, människor samtalar

Inom forskningen satsar parterna på gemensamma forskningsprojekt, projekt som kräver spetskompetens och även behöver dra nytta av den disciplinära bredd som Chalmers kan erbjuda. I de gemensamma satsningarna kan personal hos Chalmers och partnerföretagen arbeta hos varandra en längre eller kortare tid. På så sätt sker kompetensöverföring på ett enkelt och direkt sätt. 

Chalmers styrkeområden har sin bas i djup ämnesforskning, men arbetar på bredden över Chalmers discipliner. Styrkeområdena har värdskap för Chalmers strategiska partnerskap. Det innebär bland annat att styrkeområdena samordnar arbetet för att säkerställa bredd och engagemang från hela Chalmers.  

För Chalmers har väl fungerande samverkan med samhälle och näringsliv en lång tradition. Samverkan är en nyckel till långsiktigt hög kvalitet och gör det möjligt för Chalmers att bidra till samhällets och näringslivets utveckling. Samverkan skapar dessutom goda förutsättningar att locka internationell kompetens till Sverige. 

Våra partnerskap 

I dagsläget har Chalmers följande strategiska partners.  

 • ABB
 • Ericsson
 • Göteborg Energi
 • Göteborgs Stad
 • Hitachi Energy
 • HSB Living Lab
 • Ikea
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Nouryon
 • Preem
 • Rise
 • Saab
 • Stora Enso
 • Volvo Cars
 • Volvokoncernen 
 • Zeekr Technology Europe

Kontakt och mer information

Åsa Valadi är ansvarig för samordning och utveckling av Chalmers näringslivssamverkan. I uppdraget ingår bland annat Chalmers strategiska partnerskapsavtal, samordning av Chalmers centrum samt deltagande i relevanta externa sammanhang som berör näringslivssamverkan.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Åsa Valadi
 • Näringslivsansvarig, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
två personer samarbetar

Exempel på partnerskapssamarbeten

Chalmers partnerskapssamarbeten kan till exempel kretsa kring forskningsprojekt och -centrum, industridoktorander eller utbildningssatsningar.