Akademiska allianser och nätverk

Vi har ett omfattande internationellt utbyte, huvudsakligen förankrat i verksamheten genom forskares och lärares enskilda kontakter. På lärosätesnivå samarbetar Chalmers med toppuniversitet världen över genom internationella allianser, nätverk, samarbetsprogram, plattformar och bilaterala utbyten. Internationalisering genom akademiska utbyten och mobilitet är viktiga verktyg för att nå högre kvalitet i vår verksamhet.

Akademiska allianser

Nätverk

Chalmers medverkar även i ett antal internationella nätverk, för att med andra lärosäten driva gemensamma frågor och strategiskt påverkansarbete.

Internationell mobilitet

Bilaterala avtal

Chalmers har bilaterala utbytesavtal med hundratals universitet runt om i världen. Chalmers partneruniversitet finns listade i databasen Moveon

IAESTE Sverige

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, IAESTE, är en internationell ideell organisation som tillhandahåller betald praktik i cirka 90 länder, främst för teknologer, naturvetare och arkitekter.

Erasmus+

EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning heter Erasmus+. Programmet ger möjlighet till bland annat internationella utbyten och strategiska samarbetsprojekt för att öka kvaliteten i undervisning och lärande. Mer information om Erasmus+ och dess delprogram finns genom Universitets- och högskolerådet, UHR och Utbyten.se.

Kontakt

Kontaktuppgifter och mer information om Chalmers övergripande internationella samverkan: 
Karolina Strandsäter
  • Samordnare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Utbytesinformation för partneruniversitet

Här har vi samlat relevant information för våra partnerskapsuniversitet.

Utbytesstudier och praktik utomlands

Här hittar du som student information om utbytesstudier, praktik och andra internationella möjligheter.

Taggar: