Chalmers datakontor

Chalmers datakontor är en stödfunktion med den främsta uppgiften att bistå Chalmers forskare med att göra forskningsdata så tillgängliga som möjligt.

Vi kan hjälpa dig med:

  • hanteringen och framför allt publiceringen av dina forskningsdata
  • datahanteringsplaner (och andra finansiärskrav)
    att göra dina forskningsdata tillgängliga och användbara (enligt FAIR)
  • DOI:er (Digital object identifiers) för att göra dina data mer synliga och enklare att citera
  • frågor kring arkivering, bevarande och gallring av forskningsdata

Du når oss enklast på e-post dataoffice@chalmers.se. Du kan även läsa mer om hantering av forskningsdata på Chalmers Intranet.