Klartecken för ny Life Science-mötesplats

Bild 1 av 1
GoCo Health Innovation City i Mölndal
GoCo Health Innovation City i Mölndal

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Chalmers Precision HealthTech Hub, en ny laborativ samverkansarena som ska etableras på GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Den snabba utvecklingen av avancerade cell- och genterapier liksom erfarenheter från mRNA-vaccinerna visar den stora potentialen med dessa nya behandlingar. Samtidigt behövs nya teknologier för utvecklingen av mRNA-baserade läkemedel.

Syftet med att etablera Chalmers Precision HealthTech Hub på GoCo Health Innovation City i Mölndal, vilket ska vara genomfört år 2026, är att erbjuda analys och utvecklingstjänster, infrastruktur i form av utrustning och en kreativ, interdisciplinär mötesplats som kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations läkemedel. Tillsammans med andra initiativ inom fältet kommer detta att ge Västsverige ökade möjligheter för patienter att få kvalificerad vård och behandling. Samtidigt kan nya företag utvecklas, vilket stärker Life Science-klustret i regionen och nationellt.

Projekteringsfasen har nu beviljats stöd från Miljö och Regionutvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen. Detta innebär att Chalmers går vidare med planerna på en etablering på GoCo 2026.

– Jag är glad att se hur resultaten från tvärdisciplinär, långsiktig och grundläggande forskning kommer att kunna nyttiggöras genom att erbjuda kompetens och tjänster till både forskning, företag och sjukvård, säger Fredrik Höök, professor i biofysik och ledare för forskningscentret FoRmulaEx, där man under snart sju år har bedrivit metodutveckling och forskning inom området.

– Initiativet kommer dessutom att skapa fortsatta möjligheter att bedriva högkvalitativ forskning och metodutveckling av högsta relevans för samhället.

– Detta är ett viktigt steg på vägen mot att realisera Chalmers Precision HealthTech Hub, säger Mats Lundqvist, vicerektor för nyttiggörande. Genom att utveckla nya teknologier kopplat till mRNA-baserade läkemedel kan Chalmers bidra till framtidens säkra och precisa läkemedel till gagn för både patienter och Västsveriges Life Science-system.

– Det är mycket positivt att Västsverige bygger ett starkt kluster av företag och verksamheter som driver utvecklingen inom precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel, ATMP, framåt.  Life Science är ett styrkeområde för vår region och viktigt för såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård", säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Kontakter

Du kanske också är intresserad av