Framtidens gröna kemiteknik på lärarnas fortbildningsschema

Bild 1 av 1
Bildkollage forskare och lärare, burk och pipett med grön vätska i laboratorium
Bildkollage: till vänster: Anna Ström, biträdande professor på institutionen för kemi och kemiteknik berättar om aktuell forskning för lärare i ett av husets kemilaboratorium under fortbildningdagarna, Till höger: gröna vätskor i laboratorium där forskare utvecklar effektiva, mer miljövänliga nya metoder för återvinning av sällsynta metaller i batterier. Fotograf: Daniel Stahre (vänster) och Henrik Sandsjö (höger)

Under två dagar i slutet av november 2023 samlades runt åttio kemilärare från hela Sverige på Chalmers tekniska högskola för kunskapsutbyten, få inblick i aktuell forskning och ta del av inspirationsföreläsningar. Kemiämnets attraktivitet bland unga och industrins behov av ingenjörer inom kemiteknik stod högt upp på agendan.

Varje år arrangeras fortbildningsdagar för kemilärare inom grundskola och gymnasiet. I år genomfördes arrangemanget på Chalmers i samarbete med Svenska Kemisamfundet, Svenska Nationalkommittén för kemi och Kemilärarnas resurscentrum. Utöver kunskapsutbyten och föreläsningar fick lärarna prova på att göra laborationer ihop med doktorander från institutionen för kemi och kemiteknik och bekanta sig med pågående forskningsprojekt. Programmets innehåll var inriktat på hållbar kemi och hur viktigt det är att odla ett kemiintresse hos barn och ungdomar.

Strax innan programmet inleds utspelar sig en scen i entréhallen i Kemihuset på Chalmers som blir en praktisk uppvisning av fortbildningsdagarnas tema –att få fler unga intresserad av kemi och kemiteknik. En ung tjej som gått vidare med studier i kemiteknik väntar på att få träffa sin före detta gymnasielärare i kemi bland de inbjudna deltagarna. När de möts blir det ett mycket glatt återseende. Det visar sig att samma lärare har flera före detta elever som valt att läsa kemiteknik på Chalmers. Den här läraren ser ut att ha lyckats skapa ett intresse och en positiv atmosfär runt kemiämnet under sina lektioner. Händelsen sprider sig som en inspirerande, energigivande ”snackis” bland deltagarna.

Industrin behöver ingenjörer inom kemi

För att möta det stora behovet av ingenjörer inom kemiteknik behöver fler unga stimuleras att gå vidare med en högre utbildning inom ämnet efter grund- och gymnasieskolan. Bara i Göteborgsregionen är ett dussintal gröna industriinvesteringar planerade inom de närmsta åren inom fossilfri produkt- och tillverkningsindustri, som kommer kräva ett stort antal utbildade kemitekniker. Yrkesområdets roll i energi- och materialomställningen betonades av inbjudna representanterna från industrin och företagen Northvolt, Perstorp och Astra Zeneca. Helene Stenson, processledare för Teknikcollege på Göteborgsregionen, berättade också om det stora behovet av ingenjörer inom kemiteknik.

Porträttbild Linda Stollenwerk
Kemiläraren Linda Stollenwerk vill visa det goda med kemi.
Fotograf: Daniel Stahre

Kemiläraren: visa upp det goda med kemi 

Linda Stollenwerk arbetar som YH-kemilärare på Göteborgs Tekniska College. Hon framhåller vikten av att visa fram kemiämnets nytta för eleverna.
– Jag tror inte kemiföretagen är så synliga för eleverna i perspektivet framtidsområde och grön omställning och har ett rykte som leder tankarna till olja, gifter och fossila bränslen. Det kanske inte är så tydligt att kemi också handlar om sådant som mediciner, livsmedel och utveckling av vegetariska alternativ. Om vi inte visar ”det goda” med kemi så känns det inte heller som en framtidsbransch.

Och hon delar med sig av ett konkret råd för att väcka ungas kemiintresse.
– Vi kan skapa ett intresse för kemi om vi lyckas dra kopplingen att allt är kemi in i lektionsmaterialet. Till exempel, i stället för att bara läsa om kemiska bindningar kan vi även berätta om hur det relaterar till utvecklingen av framgångsrika cancerläkemedel.

Porträttbild Marcus Hyllander
Redaktören Marcus Hyllander från Liber vill se fler exempel på hållbar utveckling i läromedlen
Fotograf: Daniel Stahre

Hållbart skifte inom undervisningen

Skolverket var på plats och berättade om den kommande ämnesbetygsreformen Gy25 i svenska skolor. På verket används begreppet hållbar utveckling som också inkluderar social och ekonomisk hållbarhet. Svein Tveit, inbjuden universitetslektor från Norge, berättade hur begreppet Grön Kemi används i norsk och finsk skolundervisning. Grön kemi etablerades som begrepp på nittonhundra nittiotalet och omfattar tolv miljömässiga principer. Grön kemi var en röd tråd i programmet och presenterades också av en forskare och lärare på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.  

Klart är att kemiundervisningen behöver förhålla sig till en snabb hållbarhetsomställning i samhället för att möta både elever och samhällsförändringar, något som kan bidra till nya positiva associationer av kemiyrket. En viktig aspekt är läromedlen som förlag tar fram. Kan förlagen följa med i utvecklingen när både Skolverket och industrin ställer om? Vi ställde frågan till Marcus Hylander, redaktör på förlaget Liber.

– Absolut. Det finns ett stort tolkningsutrymme för oss. Jag ser hur vi kan plocka fler exempel från Grön kemi och lägga det under hållbar utveckling i läromedlen. Det är viktigt för oss att prata med kemilärare kring hållbar utveckling så att innehållet i Libers läromedel är anpassat till vardagen i klassrummet. Det vi också tittar på är om vi kan skräddarsy material mer för enskilda program, för att göra material mer tillgängligt för den enskilda eleven.

Samverkan som nyckelfråga för framtiden 

På institutionen för kemi och kemiteknik är samverkan mellan skolan, akademin och industrin en prioriterad framtidsfråga, berättar Ulf Jäglid, vice prefekt för grundutbildningen. 

– Vi är glada för att Chalmers har fått vara värd och bidra till de här fortbildningsdagarna i år. Nu har vi fått höra både lärarna och industrin berätta om behoven och utmaningarna som de ser på kemiområdet. På institutionen har vi börjat utvecklat vårt arbetssätt med skolsamverkan det senaste året. Vi vill gärna hitta bra former för att lärare och elever ska kunna komma till oss på Chalmers eller för att vi ska åka på besök till skolorna.  

Hanna Härelind, prefekt på institutionen för kemi och kemiteknik sammanfattar dagarna i positiva ordalag. 

– Energin och den gemensamma förändringsviljan som genomsyrat fortbildningsdagarna har varit mycket inspirerande. Men det är tydligt att alla vi som har mötts de här dagarna behöver fortsätta arbeta tillsammans för att få fler unga att upptäcka allt fantastiskt man kan göra med kemi. 

Samarbeten med skolan under utveckling 

Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola håller på att utveckla idéer och erbjudanden för aktiviteter och samarbete med grundskola och gymnasiet. 
Håll dig gärna uppdaterad genom att prenumerera på Chalmers nyhetsbrev för skolsamverkan 

Skribent

Daniel Stahre och Jenny Holmstrand