Energy Network Day präglades av optimism och samverkan

Bild 1 av 4
Poster Session: Fire hose Presentation. Foto Maria Grahn
Anders Ådahl.
Maria Grahn delar ut pris till vinnaren i postertävlingen: Renesteban Forero Franco.
Diana Bernin presenterar sin och Emmanouela Leventakis poster: Insight om dead-end filtration of microcrystalline cellulose using MRI.
En minut fick man på sig för presentation av sin poster. Uppgiften klarades galant. Många var klara på 30 sekunder. "Fire hose Presentation". Foto Maria Grahn

Paneldiskussioner, forskningsresultat, posterutställning och en uppskattad presentation av Chalmers Solar team som tävlat med sin solcellsbil i Australien. Drygt 130 forskare, ledare och studenter medverkade och minglade på Styrkeområde Energis årliga nätverksdag, den 17 maj i Chalmers kårhus.

– Postrarna var ett otroligt roligt inslag under dagen, och tillsammans visade de på både bredden och spetsen av all spännande energiforskning som görs på Chalmers. Alla de unga forskarna som kom med sina postrar bidrog också till att nätverkandet under lunchen och fikapauserna blev precis så stimmigt som vi hade hoppats, säger Cecilia Geijer, docent på avdelningen för Industriell Bioteknik och senior rådgivare för styrkeområde Energi.

Dagens första keynote var 2022 års Kraftkvinna och Cloudberrys utvecklingschef Charlotte Bergqvist, hon lyfte bland annat kompetensbehov kopplat till den stora energiomställningen, elektrifieringen och vindkraftens roll i den. Vindkraftsinvesteringar är lönsamma men tillståndsprocessen är en barriär i Sverige.

Dagens andra keynote var riksdagsman Anders Ådahl som berättade om energipolitiken halvvägs in i mandatperioden och hur vi kan utveckla högre utbildning och forskning. 

Publiken fick ta del av SO Energis forskningsprofilers resultat och utveckling från de senaste åren, och även hur det går för företagen som Chalmers har strategiska partnerskap med, inklusive det senaste tillskottet Hitachi Energi.

Chalmers Solar Team bjöd på skratt under berättelsen om deras, studenternas, utmaning att ta sig 300 mil genom Australiens vildmark - från starten i Darwin till målet i Adelaide, med en bil som drivs på enbart solenergi. Två avtagsvägar fanns med på sträckan. Missade man en kunde man direkt hälsa hem. Efter omständigheter studenterna själva inte kunde råda över så fick de bryta efter att ha kört hela 270 mil.
Lärdomarna var många – det handlade bland annat om hur man arbetar tillsammans till nya kunskaper om hur material beter sig i fukt och värme.
Det ska bli intressant att följa teamet under nästa års tävling.

Posterutställningen och tillika tävlingen, omfattade totalt 35 postrar. De spände över en mängd olika områden, som vattenkraftproduktion med pumplagring, utveckling av solceller, energilagring, om att söka efter vildjäst i honung, hållbar hantering av textilavfall, biobränslen och hållbar produktion av bränslen från koldioxid med hjälp av elektricitet.

Tre priser delades ut till bästa postrar där en jury poängsatt varje poster och bedömt följande:

Overall appearance: The poster is legible and not cluttered with text; any visuals used are effective.
Clarity of content: The research being communicated is easy to understand.

  • Första pris: Renesteban Forero Franco: Towards Sustainable Textile Waste Management: Exploring Valuable Chemicals Production through Steam Cracking in a Dual Fluidized Bed.
  • Andra pris: Emmanouela Leventaki och Diana Bernin: Insight om dead-end filtration of microcrystalline cellulose using MRI.
  • Tredje pris: Tatiana Santos Andrade: Heat and power cogeneration for housing: Integrating a fuel cell with a heat pump.

Skribent

Ann-Christine Nordin