Hitachi Energy och Chalmers stärker sitt partnerskap

Bild 1 av 3
Avtalssignering i Chalmerskårhus. Representatnter från Hitachi och Chalmers.
Gruppbild på Hitachis och Chalmers ledare på Chalmers platsen 1.
Under dagen lyfte Anna Svensson, Head of Power Quality Solutions, Hitachi Energy, speciellt upp samarbetet med professor Massimo Bongiorno och hans forskargrupp som globalt framgångsrikt.
Avtalet undertecknades av Anna Svensson, Head of Power Quality Solutions, Hitachi Energy, Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige, Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers och Tomas Kåberger, Director Chalmers Energy Area of Advance tillsammans med övriga partnerskapsansvariga. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

Hitachi Energy och Chalmers undertecknade på onsdagen, 27 mars, vid en signeringsceremoni, ett avtal som stärker ett långsiktigt strategiskt partnerskap för att påskynda energiomställningen. De båda parterna kommer genom utbildning, forskning och innovation stärka sitt nära samarbete inom områdena energi, produktion och digitalisering.

– Hitachi Energy är en av de absolut viktigaste industriella aktörerna för den gröna omställningen, därför är det fantastiskt att vi nu kan ta vårt redan goda samarbete ytterligare ett steg, till större bredd och ökad tyngd. Jag är övertygad om att vårt gemensamma kompetensfokus kommer att spela viktig roll i en mycket expansiv fas, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola.

Partnerskapet kommer att öka expertisen inom digitaliserade energilösningar för marknaden och till Hitachi Energys produktion för att främja en hållbar energiframtid för alla.

– Vi är mycket glada att idag knutit ett ännu starkare band mellan våra två verksamheter. Att kombinera områdena energi, produktion och digitalisering kommer att bidra till nya tekniska innovationer. Tillsammans, genom nära samarbete och nytänkande kan vi arbeta för att påskynda energiomställningen, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige.

Det kommer bli ett gemensamt fokus på forskning, utveckling och på att rekrytera rätt talanger. Det strategiska partnerskapet är av stor betydelse för utbildning och utveckling av dagens och morgondagens medarbetare. Ambitionen är att öka andelen rekryteringar av Chalmers-studenter till Hitachi Energy, vilket kommer att bidra till företagets mål att anställa ytterligare 2 000 medarbetare under de närmaste åren.

– Vi ser fram emot att tillsammans arbeta med nya betydelsefulla forskningsprojekt inom våra strategiska områden och att kunna rekrytera många unga och talangfulla studenter från Chalmers till oss på Hitachi Energy. Vi har nyligen öppnat ett nytt kontor i Göteborg som ger oss en lokal förankring på plats, säger Anna Svensson, Head of Power Quality Solutions, Hitachi Energy.

– Hitachi Energy är världsledande i utvecklingen av teknik för elöverföring och styrning av elsystem. Samarbetet ger Chalmers forskare möjligheten att bidra med industriellt relevant forskning, och utbildning av ingenjörer som kan hantera den modernaste tekniken inom området, säger Tomas Kåberger, Director Chalmers Energy Area of Advance.

Samarbete med akademin är ett strategiskt viktigt initiativ och fyller flera syften för att främja Hitachi Energys verksamhet.

Avtalet undertecknades under en signeringsceremoni med Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige, Anna Svensson, Head of Power Quality Solutions, Hitachi Energy, Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd vid Chalmers tekniska högskola och Tomas Kåberger, Director Chalmers Energy Area of Advance tillsammans med övriga partnerskapsansvariga.