Chalmers samlar utbildningen på campus Johanneberg

Bild 1 av 1
Campus Johanneberg

Chalmers kommer att koncentrera sin grundutbildning till campus Johanneberg, medan högskolans verksamhet på Lindholmen profileras mot samverkan med industri och samhälle. Ett flerårigt arbete startar nu för att sätta planerna i verket.

På campus Johanneberg finns redan nu en väl utbyggd infrastruktur för utbildning som Chalmers vill utveckla ytterligare och låta alla studenter på grundnivå ta del av. Det finns också samordningsvinster med att samla undervisningen till ett och samma campusområde. Exempelvis ger det bättre möjligheter till samläsning och samarbete, både för lärare och studenter.

– Jag är övertygad om att vårt framtida campus kommer att bli en positiv tillgång för staden Göteborg och bidra till Chalmers långsiktiga utveckling som ett ledande tekniskt universitet, i nationellt och internationellt perspektiv, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Med bakgrund i det förberedande arbete som gjorts är jag trygg i att fatta beslutet att Johanneberg blir Chalmers samlade campus.

Lindholmen blir en nod för samverkan

Chalmers kommer att finnas kvar på Lindholmen även i fortsättningen, men verksamheten där ska få en stärkt profil mot samverkan med industri och samhälle.

Verksamheterna som berörs på Lindholmen har idag cirka 2 500 studenter och omkring 250 anställda. I framtiden kommer de istället att ha sina studie- och arbetsplatser på Johanneberg. Flytten kommer att ske i två etapper för att hinna anpassa befintliga och nya lokaler på Johanneberg. Fas 1 beräknas ske 2024/2025 och fas 2 siktar på omkring 2028/2029.

Studentkåren i aktiv roll

Chalmers studentkår har en aktiv roll i utvecklingsarbetet för campus och välkomnar beslutet.

– Vi tror att ett samlat campus kommer att gynna både utbildningen och gemenskapen för våra studenter. Nu fokuserar vi på att nästa steg blir så bra som möjligt för alla inblandade, säger Isac Stark, ordförande för Chalmers studentkår.

Planerna ska förverkligas genom ett flerårigt projekt. Nu ska lösningar och tidplaner bli mer detaljerade och konkreta och arbetas fram i nära dialog med berörda verksamheter. Arbetet leds av Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling.

Bakgrund till omflyttningen

2021 fastställde Chalmers styrelse en målbild för hur Chalmers campus bäst ska utvecklas för att vara långsiktigt attraktiva för studenter och hålla högsta kvalitet. Därefter har en förstudie genomförts för att utreda förutsättningarna och ta fram rekommendationer inför en omflyttning.

I februari 2023 tog Chalmers rektor beslut om att samla grundutbildningen på campus Johanneberg. Beslutet har föregåtts av en remissrunda där interna och externa remissinstanser har fått tycka till, bland annat Chalmers studentkår, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park och ledningen för Göteborg universitet. Samverkan har skett med fackliga organisationer. Riskanalyser har gjorts för att fånga upp faktorer som påverkar arbetsmiljön och verksamheten i sig, något som nu tas med i det fortsatta arbetet.

Läs tidigare nyheter om campusplanerna:

Ett steg närmare ett samlat campus på Johanneberg

Målbild för utveckling av Chalmers campus

Kontaktperson för campusutveckling

Fredrik Nilsson
  • Vicerektor, Campus och hållbar utveckling

Skribent

Yvonne Jonsson