Målbild för utveckling av Chalmers campus

Bild 1 av 1
Flygfoto över campus Johanneberg

Hur Chalmers campus bäst kan utvecklas, med avseende på utbildning för att vara långsiktigt attraktiva för studenter och hålla högsta kvalitet, beskrivs i en målbild som Chalmers styrelse har ställt sig bakom.​​

​Utgångspunkten för målbilden är vad som blir bäst för Chalmers studenter och vad som bäst gagnar Chalmers vision ”Utbildning i världsklass”. Studentperspektivet har inhämtats genom intervjuer och förankrats med representanter för Chalmers studentkår.


Målbilden kan sammanfattas i sju punkter

1. Chalmers ska ha ett samlat campus för utbildning, förlagt till Johanneberg.
2. Chalmers utbildning på grundnivå ska vara förlagd till detta campus.
3. Den fysiska och digitala miljön på Chalmers campus ska vara state-of-the-art, inspirerande och stimulera till akademisk excellens.
4. Chalmers studenter ska på campus ha tillgång till en utmärkt studiesocial miljö.
5. Chalmers ska bedriva utbildning på avancerad nivå på andra platser (noder) när det ger stort mervärde för vår utbildning, vår forskning och/eller våra samverkansparter. Sådana noder kan till exempel vara Lindholmen, Onsala, något av Göteborgs universitets campus eller forskningsnära näringslivsmiljöer.
6. Chalmers noder ska vara arenor med unika förutsättningar för att utveckla ny utbildning.
7. Chalmers verksamhet vid nod Lindholmen ska ha hög synlighet och därför utgå från Kuggen.

Processen går nu vidare med fördjupade analyser och dialog med berörda parter, ett arbete som kommer att ske under flera års tid.

Som student kan du påverka besluten genom Chalmers studentkår.
Hör av dig till info@chalmersstudentkar.se​ med dina tankar, frågor och åsikter.