Sterner om: Bränsleuppror, elbilsstöd och kurser i miljöpolitik

Bild 1 av 1
Erik och Thomas Sterner
30 minuters lyssning. I Verapoddens senaste avsnitt möter vi Erik och Thomas Sterner. Foto: Malin Avenius.

Verapodden. Alla som gör uppror mot höga bensinpriser är inte klimatförnekare. Missnöjet kan handla om subventioner till dyra elbilar för folk som lever i städerna. Det visar forskning från Handelshögskolan och Chalmers, i skärningspunkten mellan klimatvetenskap och ekonomi. I Verapodden möter du Thomas Sterner och Erik Sterner, som studerar ekonomiska styrmedel för en rättvis klimatomställning och hur kunskapsnivå och attityder påverkar viljan att vara med och betala. Båda ger populära kurser på Chalmers, på temat klimat-policy – för så väl yrkesverksamma som studenter. 

Erik Sterner har doktorerat på avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers. Thomas Sterner, som är Eriks pappa, är professor i miljöekonomi sedan 1995. Båda är anställda på Handelshögskolan vid Göteborgs universitetet och jobbar nära Chalmers med både forskning och undervisning. 

Här är kurserna som nämns i podden:
Kursplan för Policymaking för klimat och cirkulär ekonom

Kursplan för Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi, inklusive kursprojekt 

Här är studien Understanding the resistance to carbon taxes: Drivers and barriers among the general public and fuel-tax protesters

 

Om Verapodden

I Chalmers Verapodd hör du personliga samtal med forskare, studenter, lärare och alumner. Vilka är deras erfarenheter, drivkrafter och visioner? Vad blir det av kunskapen från Chalmers?

Projektledare: Cecilia Hillman & Maria Saline, Genie

Originalmusik av Stefan Karlsson
Programledare, teknik & redigering: Malin Avenius
Producent: Anne-Christine Nordin.

Vera Sandberg blev Sveriges första kvinnliga ingenjör år 1917. Hon studerade som ensam kvinna bland 500 män. Idag är rymmer Chalmers tekniska högskola 10 500 studenter och en tredjedel är kvinnor.

Chalmers utbildningsprogram och kurser

30 kreativa tekniska grundutbildningar,
ett 40-tal masterprogram och två versioner av Tekniskt basår – på Chalmers finns något för alla. Läs mer. 

 

 

Cecilia Hillman
  • Enhetschef, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
Maria Saline
  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd