500 miljoner investeras i utrustning för materialforskning för ökad hållbarhet

Bild 1 av 1
Material Science Illustration.

Batterier, solceller, plast och mycket annat. Materialen vi använder har en nyckelroll i övergången till ett fossilfritt samhälle. Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, WISE, investerar nu 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige. Investeringen är den största satsningen i sitt slag i Sverige.

– Materialvetenskapen är central för den gröna omställningen, oavsett om det gäller att ersätta fossilbaserade material eller att utveckla helt nya material, säger Maria Abrahamsson, Styrkeområdesledare för Materialvetenskap, professor på Kemi och kemiteknik, och huvudkontakt för WISE på Chalmers.

För att bekämpa klimatförändringar och för att ställa om till ett hållbart samhälle finns ett stort behov av nya avancerade material. För att snabba på denna omställning behövs utrustning och infrastrukturer för spetsforskning som kan bidra till att skapa mer kunskap om material och utveckla gröna teknologier.

– Den här investeringen blir en kapacitetsförstärkning för materialanalys generellt men öppnar också upp helt nya möjligheter för att studera våra material. Chalmers del av medlen går till miljöerna kemisk avbildning, additiv tillverkning och röntgenspektroskopi på Chalmers materialanalys laboratorium, CMAL, säger Maria Abrahamsson som poängterar att instrumenteringen också kommer att vara tillgängliga för alla Chalmersforskare.

– Att hitta nya material för en hållbar värld kan bara uppnås genom mer kunskap. Materialvetare använder sig av forskningsverktyg i form av spektrometrar, mikroskop och andra instrument för att upptäcka och förstå materialens grundläggande egenskaper. Vi är mycket entusiastiska över denna satsning på infrastrukturer och utrustningar, och vi är övertygade om att de kommer att få ett enormt genomslag och snabba på omställningen, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, föreståndare respektive vice föreståndare för WISE.

Mer om forskningsplattformarna

I satsningen finansieras infrastrukturer för transmissions- och svepelektronmikroskopi, fotoelektronspektroskopi, kärnmagnetisk resonans och avbildande magnetisk resonans, masspektroskopi, kristallografi, additiv tillverkning, samt ett flertal dedikerade fabrikations- och synteslaboratorier för elektroniska och cirkulära material. Flera av plattformarna kommer att vara distribuerade infrastrukturer, med kompletterande utrustningsuppsättningar på olika universitet. Ytterligare omfattande finansiering och stöd tillhandahålls också av de sju partneruniversiteten inom WISE.
Utrustningen förväntas tas i bruk med början under 2024 och löpa under hela projektperioden för WISE. För den mer tidskrävande uppbyggnaden av WISE forskningsplattformar förväntas utrustningen tas i bruk under 2025.

Om WISE

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige och omfattar stora investeringar vid de ledande universiteten i Sverige under drygt 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.
Programmet är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, samt med utvalda forskargrupper vid Karlstad universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.
Genom samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja och aktivera en omställning mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap, som etablerar Sverige som en ledande nation inom området.
WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och den totala budgeten för WISE-programmet är nära 3 miljarder kronor under 2022–2033.


För mer information kontakta:

Magnus Berggren, föreståndare WISE
Mobil: 0709 78 34 30
E-post: magnus.berggren@liu.se

Olle Eriksson, vice föreståndare, WISE
Mobil: 0704 25 07 77
E-post: olle.eriksson@physics.uu.se

I vänsterspalten finner ni kontaktuppgifter till några av nyckelforskarna för WISE på Chalmers.

Relaterat:

WISE på Chalmers
Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, WISE
Miljardsatsning på forskning inom materialvetenskap

Maria Abrahamsson
  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik
Julia Maibach
  • Forskarassistent, Materialfysik, Fysik
Eduard Hryha
  • Professor, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap
Paul Erhart
  • Proprefekt, Fysik
Per Malmberg
  • Docent, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik