Antagningsordning för grundutbildningen

Styrdokument

Regler för anmälan, behörighet och urval som högskolan tillämpar för tillträde till grundutbildning (grundnivå och avancerad nivå) samt förutbildning och fort- och vidareutbildning  stipuleras av denna antagningsordning. Antagningsordningen är ett styrdokument av typen föreskrift. Antagningsordningen fastställs för kommande läsår av vicerektor för utbildning och livslångt lärande.

Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av detta styrdokument.


Eventuella tilläggsbeslut publiceras separat nedan tills det att en ny antagningsordning har
fastställts.

Antagningsordningen
finns översatt till engelska, välj engelska i menyn för att komma till rätt sida på chalmers.se/en.

Antagningsordning för två läsår (innevarande och nästkommande) publiceras på chalmers.se för att underlätta jämförelser. Tillträdesreglerna fastställs för det kommande läsåret med syftet att i tid finnas tillgängliga för presumtiva studenter.

Det interna Chalmersvalet till master

Tillträdeskraven för avancerad nivå (masterprogram) som anges i antagningsordningens kapitel 9.2.1 och 9.2.2 gäller för alla sökande. Det finns två kompletterande dokument.

I det kompletterande dokumentet över Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet till masterprogram har den särskilda behörigheten till avancerad nivå (masterprogram) översatts till Chalmers kurskoder för sökande med en grundutbildning från Chalmers tekniska högskola. I händelse av eventuella skillnader ska den fastställda antagningsordningen äga företräde.

I den kompletterande matrisen som är En översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) sammanställs uppgiften om ackreditering på ett överskådligt sätt. Ackrediteringsbegreppet är kopplat till Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB - för examina på grundnivå och avancerad nivå.

Läsåret 2022/23

Antagningsordning för grundutbildning, förutbildning samt fort-och vidareutbildning vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2022/23
Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet till masterprogram läsåret 2022/23
Matris – En översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) läsåret 2022/23

Läsåret 2021/22

Antagningsordning för grundutbildning, inklusive förutbildning och fortbildning, vid Chalmers v2.0, läsåret 2021/22 (styrdokument)

Matris över ackreditering, förtur och platsgaranti v2.0, läsåret 2021/22

Tilläggsbeslut om att fortsätta ge fristående kurser under sommaren 2021 och läsåret 2021/22

Beslut om att ställa in utbildningen/kurspaketet Fartygsbefäl klass VII: Inre fart läsåret 2021/2022

Sidansvarig Publicerad: ti 12 okt 2021.