Maskinteknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Här får du verktygen för att jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Utbildningen riktar sig till dig som gillar utmaningar där du lär dig att hantera och använda de senaste metoderna och verktygen. Programmet erbjuder även kurser inom ledarskap och organisationsfrågor. Du lär dig att göra ekonomiska kalkyler och utveckla strategier för att skapa en smartare företagsamhet.

Utbildningens innehåll

Den här utbildningen kommer att ge dig en helhetssyn på allt från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion.

Teknikutvecklingen i industrin har under de senaste åren utvecklats allt mer mot digitalisering och automatisering. Maskiningenjörers breda kunskap genom hela värdekedjan kommer bli allt viktigare i framtiden. Programmet ger dig en bred bild av hur denna utvecklingskedja fungerar samt hur digitalisering och automation genomsyrar den framtida utvecklingen inom produkt- och produktionsutveckling.

Programmet är indelat i tre delar. Det första året får du en grundläggande förståelse för produktionsutvecklingsprocessen samt de mer traditionella ingenjörsämnena. År två fördjupar du din förståelse för hur olika val i denna process påverkar utgången av produkten. Industrikopplingen är stark och består bland annat av ett projektarbete i år två där du får arbeta i grupp med andra studenter för att lösa ett verkligt problem från industrin. Sista året är uppdelat i två olika spår, ett som är fokuserat mot konstruktion och ett annat som är mer inriktat mot produktionssystem.

Chalmers forskning inom automation och digitalisering är en av de starkaste i Sverige. Här ges tillfälle för dig att göra examensarbeten inom ett forskningsprojekt och därmed bidra till framtida forskningsresultat. Flera tidigare examensarbeten har presenterats på vetenskapliga konferenser på internationell nivå samt nominerats till årets examensarbete inom olika industrinätverk. Vi har flera utbytesprogram och du kan förlägga delar av tredje året utomlands.

Arbetsområden

Efter examen kan du till exempel arbeta som produktionstekniker, arbetsledare, projektledning av automationsprojekt eller konstruktör. Ett arbete som konstruktör innebär att utveckla produkter och analysera dess egenskaper och funktioner med hjälp av modernt datorstöd. Som automatiseringsingenjör arbetar du med automatiserade produktionsutrustningar som till exempel industrirobotar. Våra tidigare studenter hittar du på företag som Volvo AB, Volvo Cars, Ericsson, Semcon, Essiq, Saab, AFRY, GKN, Göteborg Energi och många fler.

Podd - Lyssna på tidigare student

Som maskiningenjör kan man vara med och bygga en mer hållbar framtid – på riktigt. Det var en insikt som Lina Nyberg fick några år efter sin examen från Chalmers. Sedan dess har hon bland annat jobbat i Botswana med biogas från kogödsel. Nu planerar hon nätanslutningen till 370 vindkraftverk i Östersjön och tycker att arbetet med fossilfri el är ett drömuppdrag.

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D (inte Matematik 3c).

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)