Kemiteknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Få en central roll i den kemitekniska verksamheten genom att lösa praktiska problem och uppfinna nya idéer inom allt från labb till process.

Utbildningens innehåll

Ämnesmässigt ger utbildningen dig både en praktisk och teoretisk grund att stå på. I de praktiska momenten, läggs mycket fokus på teknik som du kommer att kunna arbeta med i din framtida yrkesroll. Det kan vara i användning av laborativa analysmetoder, eller kunskap om tekniska utrustningar.

I början av utbildningen läggs en naturvetenskaplig grund, med flera kemi- och matematikkurser, som följs av kurser i kemiteknikämnen med moderna industriella tillverkningsmetoder, vilket ger dig en bredare ingenjörsmässig grund. Som yrkesverksam kemiingenjör behöver du dock kunna mycket mera, så därför läser du också kurser i miljö, ekonomi och kommunikation. Dessutom finns möjligheten att i ett senare skede välja en kurs där du gör praktik på ett företag, samt att läsa delar av utbildningen utomlands. För att öka dina möjligheter i en alltmer internationell värld, tränas du också i engelska, framförallt genom att kurserna på höstterminen i årskurs tre ges på engelska.

Programmet har i jämförelse med civilingenjörsprogrammet en profil som är mer praktiskt inriktad. Det har också många inslag som syftar till att förbereda dig för din kommande yrkesroll: Du kommer att få goda kunskaper om arbetsmarknaden genom ett flertal studiebesök på företag. Du arbetar också ofta i projektform, och i karriärplanering och kursreflektioner under programmets gång kommer du att öka din självkännedom och knyta ihop kurskunskaper och insikter om arbetslivet med det som är viktigt för dig.

Om du vill fortsätta dina studier efter att du har tagit ut din examen så finns det också möjligheter att läsa vidare på ett masterprogam.

Arbetsområden

Inom den kemiska tillverkningsindustrin är arbetsområdena många. Du kan till exempel arbeta med produktion och utveckling av nya miljövänliga produkter såsom biodiesel, vattenreningskemikalier, färger, limmer och plaster. Pappers- och massaindustrin, processindustrin, samt läkemedelsindustrin är stora arbetsgivare. Du kan arbeta på stora företag, som exempelvis AstraZeneca, Nouryon, Borealis, Essity och Volvo, men lika gärna få arbete på mindre företag eller forskningsinstitut.

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)