Design och produktutveckling, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Ta dig an spännande utvecklingsprojekt och lär dig att hantera hela produktutvecklingsprocessen i en utbildning som bygger på teknik, form, estetik och vetskapen om hur människor använder tekniska innovationer. Du kommer att få teoretiska och praktiska kunskaper samt förståelse för de modeller som behövs för att kunna kommunicera, utveckla idéer och göra attraktiva produkter för slutanvändarna.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är bred och går ut på att förstå och kunna hantera produktutveckling från idé till färdigutvecklad produkt. Du kommer också att fokusera på kundförståelse och lära dig att anpassa och utveckla produkter enligt kundens eller brukarens krav och önskemål. I många av dina kurser ingår gästföreläsare från industrin. Under utbildningen kommer det varje år att ingå projekt som är knutet till, eller initierat av industriella partners.

De första två åren får du grundläggande kunskaper inom design och teknik. Du läser ämnen som matematik, mekanik, hållfasthetslära, programmering och tillverkningsteknik. Inom design läser du färg och form, skissteknik, ergonomi, kroki, designmetodik och digital produktmodellering. Att kunna skapa digitala modeller i 2D och 3D är en förutsättning för att kunna arbeta i industrin i dag. På programmet utbildar vi i ledande programvaror inom såväl 3D-modellering, (CAD och CAID), som grafiska programvaror.

Under det tredje året vävs tidigare kunskaper samman med marknadsstrategiska samt miljö- och hållbarhetsmässiga perspektiv på produktutveckling. Detta året har du också möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands och att skapa en individuell kunskapsprofil. På vårterminen genomförs ett examensarbete mot ett företag i industrin. Utbildningen är uppbyggd med flera studiebesök och studieresor där du får en inblick i branschen samt projektarbeten där olika områden förenas. Detta sker ofta med koppling till industriella projekt.

En designingenjör från Design och produktutveckling kommer att behöva kunna presentera projekt för kollegor, företagsledning och kunder på ett tydligt och tilltalande sätt. Därför kommer du att få träna mycket på att presentera dina projekt i både bild, tal och skrift. Projektarbeten innehåller även träning i rapportskrivning och presentationsteknik på både svenska och engelska.

Arbetsområden

Som ingenjör inom detta fält kommer du att kunna arbeta med designrelaterade projekt i industrin. Du kommer att behärska ingenjörens och designerns verktyg och bli insatt i designerns krav och kunskap om form, funktion och användaranpassning. Med kombinationen design och teknik kan du arbeta direkt i produktutvecklingen och med några års erfarenhet arbeta som projektledare.

I ditt yrkesliv kommer du att arbeta med konkreta frågor som utveckling och utformning. På många små och medelstora företag är det en ingenjör från design och produktutveckling som är designansvarig. Rollen kan innehålla allt från nyutveckling, att förändra en existerande produkt eller tjänst, till att vara beställare av designtjänster.

Studenter från det här programmet söker sig till ett brett utbud av arbetsplatser och hamnar ofta på konsultföretag, men även större företag som exempelvis Ikea och Essity.

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D (inte Matematik 3c).

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)