AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR

Översikt

  • Engelskt namnAUTOMATION AND MECHATRONICS ENGINEERING
  • ProgramkodTKAUT
  • Omfattning300 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-08 av utbildningsområdesansvarig.

  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period