Kursplan för Objektorienterad programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject-oriented programming
 • KurskodTDA540
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 47126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
2 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Jan 2020 em SB_MU
 • 08 Apr 2020 em DIST
 • 27 Aug 2020 em J
0204 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän behörighet.

Syfte

Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt detta synsätt, s.k. objektorienterade program, består av ett antal samverkande delar som kallas objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att bearbeta och/eller avläsa datan. Objekten beskrivs av s.k. klasser. Kursens syfte är att lära ut grundläggande principerna och tekniker för hur man konstruerar imperativa objektorienterade program.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Behärska grundläggande imperativa konstruktioner. - Förklara hur det objektorienterade synsättet tillämpas vid programutveckling. - Givet en design kunna implementera ett litet objektorienterat program utifrån genomgångna principer och tekniker. Med lite avses här dels storleken på programmet (3-5 egna klasser utöver givna eller befintliga standardklasser) dels den algoritmiska komplexiteten (enkla selektioner, iterationer, grundläggande sökning och sortering) samt enkla datastrukurer (listor). - Redogöra för hur händelsestyrda program fungerar. - Redogöra för felhantering, strömmar och filer. - Redoföra för arv och abstrakta klasser.

Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas: - Grundläggande imperativa programmeringskoncept: Typer, värden, operatorer, variabler, tilldelning, sekvens, selektion och iteration. - Grundläggande objektorienterade begrepp såsom klass, objekt, metod och instansvariabel. - Gränssnitt, polymorfism och dynamisk bindning. - Ett antal standardklasser t.ex String och klasser för samlingar. - Händelsestyrda programm: Java Swing, principer och ett mindre urval av komponenter. - Introduktion till felhantering - Introduktion till strömmar och filer - Introduktion till avancerade koncept: Arv och abstrakta klasser

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning i samband med obligatoriska programmeringsuppgifter (laborationer).

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig salstentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-30: Inställd Ändrat till inställd av Beslut Grulg
   [2020-04-08 4,5 hp, 0104] Inställt
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-18 4,5 hp, 0104]