ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR

Översikt

 • Engelskt namnELECTRICAL ENGINEERING
 • ProgramkodTIELL
 • Omfattning180 Högskolepoäng
 • Läsår2020/2021
 • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 3

Programplan för läsår 2020/2021

Programplanen är inte fastställd

Programinriktning:

 • 1 Obligatoriskt valbara: Välj bland dessa kurser (DAT067, EDA234, EDA322, EEN095, ENM061, LET564, LEU062, LEU340, LMA017, SSY091, SSY180, SSY251, SSY305) 3 av kurserna krävs för examen
 • 2 Obligatoriskt valbara: Välj bland kurserna (ENM051, ENM056, LMA017) 2 av kurserna krävs för examen
 • 3 Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (LMA017)
 • 4 Rekommendation: Förkunskapskrav för MPWPS (LET564, LMA017)
 • 5 Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCOM (LMA017, LMA224)
 • 6 Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS (samt LMT202 och SSY042/TMA982) (LMA017, LMA224)
 • 7 Rekommendation: Förkunskapskrav för MPBME (LMA017)
 • 8 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT067, EDA234)
 • 9 Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period