Kursplan för Tillämpad reglerdesign

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied control system design
 • KurskodSSY251
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 67125
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2020 em L
 • 07 Jan 2021 fm L
 • 27 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LEU236 Dynamiska system med reglerteknik, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om design, dimensionering och analys av återkopplade system. Speciell vikt läggs vid modellering och simulering samt vid komponenter i datorbaserade reglersystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva generella principer för regulatordimensionering, bland annat metoder för tidsdiskreta och flervariabla reglersystem samt tillståndsåterkoppling.
 • ställa upp modeller för vanligt förekommande linjära och olinjära processer.
 • använda vanliga komponenter i reglersystem, t ex signalomvandlare, mätomvandlare, givare, reglerventiler och datorbaserade regulatorer.
 • använda datorbaserade verktyg för simulering och dimensionering av återkopplade dynamiska system.
 • söka effektivt efter information i böcker, tidskrifter och lokala databaser.
 • utvärdera information med avseende på relevans och kvalitet.
 • använda en processorienterad metod för att skriva, inklusive att ge och ta emot konstruktiv feedback.
 • identifiera och analysera tekniska metoder
 • använda strategier för att utveckla skriftlig kommunikation på engelska

Innehåll

 • Dimensionering av tidsdiskreta reglersystem med polplaceringsmetoden.
 • Tillståndsmodeller och tillståndsåterkoppling.
 • Modellering av vanligt förekommande processtyper.
 • Linjärisering av system på tillståndsform.
 • Flervariabel reglering och parametrisk optimering, framkoppling, kaskadreglering och adaptiv reglering.
 • Praktisk reglerteknik: givare, styrdon, signalöverföring etc.
 • Datorövningar i MATLAB Control Toolbox och Simulink.
 • Skriftlig analys av tekniskt innehåll.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter krävs för godkänt betyg på kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten