Kursplan för Industriella styr och övervakningssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial systems for control and supervision
 • KurskodLEU340
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63113
 • Max antal deltagare38
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0198 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LET086 Styrteknik eller LEU076 Styrprojekt eller motsvarande.

Syfte

Kursen skall ge kunskap om uppbyggnad, prestanda och programmering av styr- och övervakningsutrustning i produktionsmiljö. Kursen genomförs som ett automationssprojekt för att göra studenten familjär med de flesta av de i ett projekt ingående delarna. Kursen uppmanar också till att söka kunskap via leverantörs- och industrikontakter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • i en projektorganisation planera, genomföra och följa upp ett teknsikt projekt
 • realisera ett styr- och övervakningssystem för en produktionsanläggning utifrån en given kravspecifikation
 • i en större projektgrupp genomföra sin del i uppbyggnaden av ett automationssystem innehållande programmerbar styrutrustning och operatörsgränssnitt samverkande i industriella datakommunikationsnätverk
 • designa ett elschema från kravspecifikation
 • redogöra för viktiga delar i ett utvecklingsprojekt
 • redogöra för hur ett modernt processtyrsystem är uppbyggt gällande ingående funktioner och nätverksuppbyggnad 

Innehåll

En produktionsanläggning i laboratorieskala skall förses med styr- och övervakningsanläggning vilket innebär följande: Projektgenomförande där det ingår upprättande av specifikation, tids- och ansvarsfördelningsdokument och kvalitetssäkringsdokument, strukturering av uppgiften, feleffektanalys (FMEA), kostnadskalkylering, avrapportering vid milstolpar, genomförande, drifttagning, anläggningsdokumentation och överlämnande av anläggning. Strukturerad programmering av industriellt styrsystem. Hantering av driftstörningar. Design av processbilder och programmering av människa-maskin-interaktion. Upprättande av datakommunikationsnät. Konstruktion av elschema i CAD-miljö. 

Organisation

Huvuddelen av kursen genomförs i projektform där en projektgrupp om ca åtta studenter skall planera och ta fram lösningar till uppgiften på ett sätt som liknar tillvägagångssättet för motsvarande insatser ute i industrin. Varje projektgrupp har under minst 50 timmar tillgång till för kursen anpassat laboratorium där handledning finns huvuddelen av tiden. Obligatorisk närvaro vid för gruppen schemalagda laborationstillfällen. Parallellt med projektet ges ca 12 föreläsningar. Dessa ger kunskapsunderlag för projektgenomförandet men också information inom teknikområdet industriell automation.

Litteratur

Osbeck, Hult: Styrteknik, PLC (kompendium på kurshemsidan).
Osbeck, Olesen: Styr- och övervakningssystem (kompendium på kurshemsidan).
Manualer och referenslitteratur som dels presenteras på kursens hemsida och dels söks av kursdeltagaren.

Examination inklusive obligatoriska moment

Gruppvis krävs godkänt genomfört och redovisat projektarbete. Individuellt krävs närvaro vid obligatoriska moment, godkänt resultat på individuella prov och uppgiftsredovisningar invävda i kursen samt godkänd dugga. Projektarbetet handleds och iakttas kontinuerligt av examinerande lärare. Betygsskala U,3,4,5.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-11-10: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 32 till 38 av PA
   [Kurstillfälle 1]