Kursplan för Engelska för yrkeslivet

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfessional English
 • KurskodLSP127
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63124
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Kathryn Strong Hansen
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Kursens syfte är att förbereda studenten att kunna använda engelskan som arbetsspråk i yrkeslivet. Kursen fokuserar således på sådana professionella situationer där kravet är en fungerande engelska och god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Vidare ämnar kursen att träna studentens förmåga att så effektivt som möjligt förbereda och genomföra ett projektarbete på engelska.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Skriva dokument relevanta för ett projekt, till exempel ett "project brief" . ' Anpassa och presentera information för muntliga sammanhang. Ge ett gott intryck i en arbetsansökan.

Innehåll

Kursen omfattar skriftlig och muntlig träning. Skriftliga övningar innefattar till exempel utforming av ett "project brief", en analys av ett "abstract", och en arbetsansökan. Muntlig träning äger rum i form av muntlig presentation av till exempel projektarbete, möten, och diskussioner.

Organisation

Kursen genomförs i föreläsningar och seminarier om två timmar fördelat under läsperiodens veckor.

Litteratur

Kurskompendium och material distribueras under kursens gång via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkända uppgifter, både skriftliga och muntliga.