Kursplan för Matematisk analys i flera variabler

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical analysis in several variables
 • KurskodLMA017
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65112
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 fm L
 • 19 Aug 2021 em L

I program

Examinator

 • Axel Flinth
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99212
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  • Axel Flinth
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen skall ge kunskaper i flervariabelanalys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens grundläggande begrepp och operationer.
  • utföra operationerna och använda detta i problemlösning.
  • beräkna extremvärden för ytor i rummet.
  • utföra area-, volym- och tyngdpunktsberäkningar.
  • tillämpa de vanligaste lösningsmetoderna för partiella differentialekvationer i problemlösning.
  • utföra enkla beräkningar med vektorfält och flöden.

  Innehåll

  Differentialgeometri: kurvor på parameterform, tangentvektor, polära koordinater, båglängd, krökning. Funktioner av flera variabler: partiell derivata, gradient, riktningsderivata, extremvärdesproblem, Taylors formel, dubbel- och trippelintegraler, tyngdpunkt, kurvintegraler, Greens formel, ytintegraler. Vektorfält, Stokes och Gauss satser med tillämpningar. Partiella differentialekvationer.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens hemsida före kursstart.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga tentamen. Bonusgrundande duggor kan förekomma.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-05-24: Examinator Examinator ändrat från Richard Lärkäng (larkang) till Axel Flinth (flinth) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]