Kursplan för Elektroniksystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectronic systems
 • KurskodSSY011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63119
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2020 fm L
 • 05 Jan 2021 em L
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kurserna LEU470 Elektriska kretsar, SEE035 Ellära och elektronik samt LEU432 Grundläggande datorteknik.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om några metoder och verktyg för analys och konstruktion av analoga och digitala elektroniksystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera och modifiera befintlig VHDL-kod.
 • Hantera datorprogram för simulering av VHDL-kod och syntes av denna i en FPGA-krets.
 • Utifrån en funktionsbeskrivning konstruera en tillståndsgraf för en tillståndsmaskin.
 • Dimensionera, analysera och implementera ström/spännings-omvandlare, digital/analog-omvandlare, analog/digital-omvandlare, parallell/serie-omvandlare och serie/parallell-omvandlare
 • Hantera datorprogram för schemaritning och simulering av analog elektronik.
 • Dimensionera, analysera och implementera signalförstärkare, effektförstärkare och aktiva filter.
 • Mäta och analysera frekvensegenskaper hos analoga förstärkare och filter.
 • Konstruera kaskadkopplade filter och förstärkare för att uppnå önskade frekvensegenskaper.
 • Analysera ett återkopplat systems stabilitet och beräkna villkoren för självsvängning.
 • Dimensionera och implementera ett komplett system för digital överföring av audiosignaler med analoga och digitala delsystem.
 • Beskriva en typisk utvecklingsprocess för elektroniksystem i industrin.

Innehåll

Under kursens gång konstrueras ett komplett ljudöverföringssystem med audioförstärkare, A/D-omvandlare, digital seriekommunikation, D/A-omvandlare, filter och effektförstärkning.

Analys och design av analog och digital elektronik med följande delmoment: A/D- och D/A- omvandling. Analog kretskonstruktion i Spice. Tillståndsmaskiner. Beskrivning och konstruktion av digitala system med hjälp av VHDL. Simuleringar. Bestämning av övre och undre gränsfrekvenser för olika transistorförstärkarsteg och OP-förstärkarkopplingar. Dimensionering av kopplingar för att uppnå önskade frekvensegenskaper. Principer för återkoppling. Analys av ett återkopplat systems stabilitet. Dimensionering av aktiva analoga filter.

Organisation

Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig tentamen, redovisning av laborationer och inlämningsuppgifter. Godkänd tentamen och godkända laborationer krävs för att slutbetyg skall utfärdas. Kursen betygssätts i skala U (underkänd), 3, 4, 5.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten