HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnSUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
 • ProgramkodMPSES
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2020/2021
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2020/2021

Programplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • 2 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period