Kursplan för Gasturbinteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGas turbine technology
 • KurskodMTF171
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 fm J
 • 08 Apr 2021 fm J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Strömningsmekanik, fortsättningskurs, TME225

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur turbomaskindesign tillämpas på gasturbiner i allmänhet och
flygmotorer i synnerhet. Detta inbegriper att utveckla en förståelse hur tillämpad aerodynamik, solid- och
materialmekanik leder till begränsningar för gasturbinens konstruktion och prestanda.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • tillämpa designprinciper för turbomaskiner på gasturbinsystem.
 • genomföra konceptuell design och analys av ett flertal gasturbincykler (stationära gasturbiner samt flygmotorer) värdera och förstå hur strömningsförluster uppkommer i turbomachiner med hjälp av kommersiell programvara samt
 • med enklare metoder baserade på förlustmodellering och termodynamikens andra huvudsats

Innehåll

Gasturbiner är den dominerande motortypen för framdrift av flygplan och har stor  utbredning inom kraftgenerering samt marina tillämpningar. Inom kursen täcks aspekter från cykelstudier  och prestandaberäkningar till detaljerad analys av individuella komponenter. Ambitionen är att studenten ska  bli bekant med olika gasturbinkoncept och deras drift. Kunskap för att kunna konstruera och analysera  mer avancerade turbomaskiner föreläses.  Kursen startar med en generell översikt av gasturbinsystemet och dess tillämpningar. De krav som  ställs på en flygmotor eller en gasturbin för en stationär tillämpning och hur dessa krav i sin tur påverkar motorn behandlas. Utöver detta diskuteras de krav på komponenterna som måste  nås för att de krav som ställs på motorn ska kunna klaras av. Ett flertal designprinciper för  komponenter som kompressorer, turbiner, munstycke etc beskrivs och de mest väsentliga kraven  för det slutgiltiga systemet. Förutom områden vilka typiskt berörs i en gasturbinkurs så diskuteras materialval (superlegeringar), utmattning (såsom kryp och lastcykler) samt miljöaspekter (buller och  emissioner och alternativa bränslen).

Organisation

Två föreläsningar per vecka ges. Exempelräkningar är integrerade i föreläsningarna.  Tre konstruktionsuppgifter kompletterar lärandeprocessen.  1. Termodynamisk analys av en modern tre-axlig flygmotor 2. Konceptuell design av en modern tre-axlig flygmotor  3. Två- och tredimensionell strömningskonstruktion, dvs generering av geometri för att nå god strömningsprestanda för en transonisk högtryckskompressor.  Ett studiebesök till Siemens Industrial Turbomachinery ingår.

Litteratur

Cohen, Rogers, Saravanamuttoo: Gas Turbine Theory. 6th edition.

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tenta avslutar kursen. De tre konstruktionsuppgifterna anses vara en viktig del av lärandet i kursen vilket reflekteras i bonuspoängen vilka tillgodoräknas tentaresultatet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten