Kursplan för Flerfasströmning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMultiphase flow
 • KurskodTME160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em J
 • 07 Apr 2021 em J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha någon form av bakgrund inom strömningslära (t.ex. Strömningsmekanik, CFD (computational fluid dynamics, turbulensmodellering,¿) för att kunna följa kursen.

Syfte

Målet med kursen är att studenterna blir bekanta med fenomenologin och den bakomliggande fysiken i processer som involverar flerfasströmning. Syftet är att ge information relaterad till olika industriella tillämpningar av sådana processer. Dessutom behandlar kursen i detalj analytiska och numeriska metoder samt experimentella tekniker för att undersöka flöden med blandningar av olika faser (gas, solida partiklar och vätskor).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva fenomenologin och den bakomliggande fysiken i processer som involverar flerfasströmning.
 • tillämpa ett antal relevanta rutiner och metoder som används för att studera flerfasströmningprocesser.
 • formulera, modellera och lösa problem som sysslar med samtidiga närvaron av flera faser (gas, solida partiklar och vätskor) i olika industriella processer.
 • värdera teoretiska modeller och förklara resultat från beräkningar och experiment.
 • med hjälp av olika verktyg och modelleringsmetoder som studeras i kursen, beskriva de existerande relevanta industriella processer
 • delta i utformning av tekniska processer som ska användas i framtiden.

Innehåll

Kursen inleds med en detaljered discussion om flerfasströmningens fenomenologi och fortsätter med en beskrivning av metodiken för att studera sådana flödesprocesser. Metoder (t.ex. partikelspårning och kontinuummodeller) för att undersöka flerfasflöden i olika skalor och processer introduceras i kursen och studeras i detalj. Under kursens gång kommer ett antal av de vanligaste applikationerna och processerna undersökas med hjälp av dessa verktyg. En god fysisk och matematisk bakgrund för de metoder som studeras kommer att erbjudas. Slutligen kommer ett antal av de mest använda experimentella teknikerna (inom både forskning och industri) att beskrivas och diskuteras.

Organisation

Kursen ges i form av förelesningar och ett antal hemuppgifter. Dessutom kommer en laboration att genomföras, där studenterna får bekanta sig med ett antal av de vanligaste flerfasströmningsprocesserna.

Litteratur

Multiphase Flows with droplets and particles, by Clayton Crowe, Martin Sommerfeld and Yutaka Tsuji, ISBN 0-8493-9469-4 7.

Ett antal artiklar ges av läraren.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig tentamen och godkända hemuppgifter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten