Kursplan för Praktisk verkstads- och motorteknik

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPractical workshop
 • KurskodLNB660
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Övning, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3,7 hp3,8 hp0 hp0 hp
0203 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3,8 hp3,7 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Dan Zackariasson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Endast öppen för studenter på Sjöingenjörsprogrammet enligt fastställda uppflyttningskrav.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och färdighet i verkstadsarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Skärande bearbetning
-Kunna tillämpa mätverktyg inom skärande bearbetning
-Producera en ritning som uppfyller gällande ritnormer
-Tillämpa säkerhets rutiner vid skärande bearbetning
-Förståelse för skillnaden mellan analog svarvning och digitala metoder

Svets, Lödning, Smide, Plåtbearbetning,


Tillämpa säkerhetsrutiner vid verkstads arbeten Tillämpa och använda olika metoder för svetsning av metaller Tillämpa olika lödningsmetoder Genomföra plåtarbeten utifrån ritningar

Förbränningsmotorteknik


 Tillverka reservdelar.
- Läsa tillverkningsritningar och systemritningar.
- Förstå och tillämpa toleransmätningar på förbränningsmotorer och kringutrustning.
- Läsa instruktionsböcker och med dess hjälp utföra reparationer på ett korrekt, säkert sätt och enligt gällande miljölagstiftning.
- Redogöra för hur det praktiskt går till att demontera, renovera och montera förbränningsmotorer med tillhörande system.
- Analysera de mätresultat som har gjorts under kursen.

Innehåll

Verkstadsteknik och förbränningsmotorer

- Svarvning
- Fräsning
- Borrning
- Gängning
- Svetsning med MIG, TIG, Gas och MMA-svets
- Lödning
- Plåtbearbetning
- Smide
- Konstruktion
- Ritteknik

Motorteknik med tillhörande system


- Demontering och montering av förbränningsmotorer.
- Allmänna mätkontroller med mikrometer och indikator
- Rengöring, justering av spridare
- Kontroll justering av bränslepumpar
- Remtransmissioner, upp-riktning och rem-spänning
- Byte av slitage-delar i olika typer av pumpar och funktionsprovning.
- Genomgång av plan- och boxpackningar samt statiska och dynamiska packningar
- Demontering montering av olika typer av rullningslager.
- Smyga system och rita detta i ett ritprogram
- Demontering och montering av kringliggande system för förbränningsmotorer
- Drifttagning av olika system och förbränningsmotorer

Organisation

Kursen utgörs av praktiska moment.

Litteratur

Kursmaterialet finns på kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination genomförs löpande  under kursen genom en checklista där varje del-lärandemål prickas av. Projektarbeten bedöms enligt de lärandemål som är fastställda enligt kursplan. För att godkänt skall uppnås måste alla lärandemål vara uppfyllda.

STCW

 • A-III/1 Appropriate use of hand tools, machine tools and measuring instruments for fabrication and repair on board
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment
  Ingår även i kurs:
 • A-III/7 Contribute to shipboard maintenance and repair
  Ingår även i kurs:SSY032,