Kursplan för Underhållsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip maintenance
 • KurskodSJO845
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76146
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 26 Okt 2021 fm L
 • 03 Jan 2022 fm L
 • 16 Aug 2022 em L
0215 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0315 Laboration, del C 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper om olika underhållskoncept, hantering av bränslen och smörjmedel, hur underhållet bedrivs ombord samt bakomliggande orsaker för planeringen och utförandet av underhållet på ett fartyg.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Redogöra för olika underhållskoncept
   - Använda och förstå datorbaserade underhållsystem som används ombord.
   - Redogöra för olika begrepp inom driftsäkerhetsteknik
   - Förklara grunderna för underhållsplanering
   - Förklara klassningssällskapens och flaggstatens roll
   - Utföra och förstå analyser av pann- och kylvatten.
   - Identifiera egenskaper och sammansättning av tyngre fartygsbränslen
   - Definiera grunderna för tribologi; friktion, smörjning och nötning.
   - Beskriva grundläggande separatorteorier
   - Skriva en reparationsrapport på engelska och presentera den muntligt
   - Kunna tillämpa grundläggande riskanalys och feleffektanalys

   Innehåll

   - Olika underhållskoncept
   - Underhållssystem
   - Driftsäkerhetsteknik
   - Underhåll ombord
   - Klassningssällskapens och flaggstatens roll
   - Bränslen och smörjmedel
   - Separatorteori
   - Vattenbehandling

   Kommunikation
   Studenterna skall skriva en reflekterande rapport om underhållsstrategier och presentera detta. Föreläsningar inom att leda arbete och vad som krävs av dig som arbetsledare. 

   Organisation

   - Föreläsningar
   - Övningar med underhållssytemet TM Master
   - Projektarbete, rapport och presentation på engelska.
   - Laborationer, Kyl-och pannvattenanalys

   Lärsekvenser
   Kursen är en del av lärsekvens kommunikation

   Litteratur

   Föreläsningsmaterial
   Vattenlaboration - material från laborationsledare
   TM Master - dokument på Canvas

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A Skriftlig tentamen
   Del B Godkänt projektarbete på engelska
   Del C Godkända vattenlaboration och övning i underhållssystemet TM Master

   För slutbetyg i kursen krävs godkänt resultat vid alla examinationsmoment.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems
    Ingår även i kurs:LEU751,SJO062,SJO547,SJO556,
   • A-III/2 Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults
    Ingår även i kurs:
   • A-III/2 Manage fuel, lubrication and ballast operations
    Ingår även i kurs:SJO547,
   • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Practical knowledge
    Ingår även i kurs:LET684,
   • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Theoretical knowledge
    Ingår även i kurs:LNB802,MMS040,
   • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
    Ingår även i kurs:LET684,LNB727,SJO062,SJO547,
   • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
    Ingår även i kurs:SJO062,SJO168,SJO547,SJO701,
   • A-III/2 Plan and schedule operation: Practical knowledge
    Ingår även i kurs:SJO062,SJO547,
   • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge