Kursplan för Förbränningsmotorteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCombustion engineering
 • KurskodSJO168
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76123
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0213 Inlämningsuppgift, del B 2,7 hp
  Betygsskala: UG
  2,7 hp
   0313 Inlämningsuppgift, del C 0,5 hp
   Betygsskala: UG
   0,5 hp
    0413 Tentamen, del D 3,3 hp
    Betygsskala: TH
    3,3 hp
    • 28 Okt 2021 em J
    • 04 Jan 2022 em J
    • 22 Aug 2022 em J

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    MVE340 Matematik 2
    SJO560 Fartygsmaskinsystem
    SJO701 Strömningslära och termodynamik

    Syfte

    Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om förbränningsmotorer och gasturbiner inom fartygsframdrivning.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Beskriva funktionen av en förbränningsmotor.
    - Beskriva funktionen av en gasturbin.
    - Göra beräkningar på de teoretiska förbränningsmotorprocesserna och gasturbinprocessen.
    - Beskriva förbränningsförloppet och dess miljökonsekvenser.
    - Utföra allmänna beräkningar på förbränningsmotorer och gasturbiner.
    - Redogöra för gasväxlingen i en förbränningsmotor inklusive överladdning.
    - Redogöra för den mekaniska uppbyggnaden av en förbränningsmotorer och gasturbiner.
    - Kunna redogöra för och göra beräkningar på sambandet mellan effekt och fart för ett fartyg.

    Innehåll

    - Motorers och gasturbiners användningsområde.
    - Motorers och gasturbiners arbetsprocesser.
    - Termodynamiska principer för motorer.
    - Förbränningskemi.
    - Miljöaspekter för förbränningsmotorer och gasturbiner.
    - Effektsamband.
    - Motorers och gasturbiners uppbyggnad.
    - Motorns mekaniska uppbyggnad och vevrörelsens mekanik.
    - Gasväxling i motorer.
    - Överladdning av motorer.
    - Värmeöverföring i motorer.
    - Fartygs framdrivning.
    - Layout- och lastdiagram för framdrivningsmaskineri.

    Organisation

    Kursen består av föreläsningar och övningar.
    Föreläsningar
    Föreläsningarna genomförs på konventionellt sätt. Presentationer finns på kursens hemsida på ping-pong.

    Räkneövningar
    Räkneövningar kommer dels genomföras i helklass och dels som hemuppgifter. Vissa av räkneövningarna kommer att räknas in i slutbetyget.

    Laboration/Projektuppgift
    En simulatorlaboration skall genomföras i kursen. Laborationen är obligatorisk. Avsikten med laborationen är att studera de teoretiska motorprocesserna och prestanda samt jämföra med den data som simulatorn ger. Simulatorn anses i detta fall vara den verkliga motorn.
    Momenten är obligatoriska och genomförs på maskinrumssimulatorn i grupper om maximalt 2 till 4 studenter. Gruppen avslutar uppgifterna genom att skriva en redogörelse som lämnas in.

    Litteratur

    Introduction to Internal Combustion Engines 4th edition, Stone
    - tillgänglig på Cremona/Kokboken eller som e-bok.

    Gas Turbine Theory 6th edition, Saravanamuttoo
    - tillgänglig online (via Summon Chalmers Library)

    Various reports from fx. MAN Diesel & Turbo
    - tillgängliga online (gratis)

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Examinationen omfattar allt innehåll som tas upp under kursen, med en skriftlig tentamen och särskilda övningar.


    Del A Inlämningsuppgift / laboration i maskinsimulator 
    Del B Quiz samt dugga
    Del C Inlämningsuppgift / laboration i maskinsimulator 
    Del D  Skriftlig tentamen 

    För slutbetyg krävs att samtliga delar är genomförda. 

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    STCW

    • A-III/2 Manage the operation of propulsion plant machinery
     Ingår även i kurs:SJO062,
    • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
     Ingår även i kurs:SJO062,SJO547,SJO701,SJO845,
    • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge