Kursplan för Strömningslära och termodynamik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFlow sciences and thermodynamics
 • KurskodSJO701
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2021 em L
 • 05 Jan 2022 fm L
 • 17 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MVE335 Matematik 1
MVE340 Matematik 2

Syfte

Kursens syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter i termodynamik och strömningslära, för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa detta i samband med problemlösning inom efterföljande kurser med tekniskt inriktade tillämpningar av termodynamik och strömningslära.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara hydrostatik.
- Förklara och tillämpa Bernoullis ekvation och kontinuitetsekvationen
- Beskriva laminär och turbulent strömning.
- Beräkna tryckfall vid strömning i rörledning.
- Förklara uppbyggnaden av ett rörsystem.
- Förklara arbetsprincipen för turbopumpar.
- Förklara pumpars funktion och driftförutsättningar.
- Förklara fläktars funktion och driftförutsättningar.
- Tillämpa allmän termodynamik.
- Beräkna värmemängdsändring och specifik värmekapacitet.
- Förklara termodynamikens andra huvudsats.
- Tillämpa kretsprocesser.
- Tillämpa termodynamikens första huvudsats för slutna och öppna system.
 -Beskriv olika typer av värmeöverföring och tillämpa grundläggande ekvationer för värmeöverföring.
- Beskriva vanliga värmeväxlarekonstruktioner
- Beräkna värmeöverföring i en värmeväxlare och dimensionering  värmeväxlare med logaritmiska medeltemperaturdifferenser

Innehåll

- Hydromekanik omfattande både hydrostatik och hydrodynamik.
- Utformning och strömningsteknisk dimensionering av rörsystem
- Turbomaskiner
- Hydrauliska maskiner
- Pumpar
- Fläktar
- Allmän termodynamik
- Tillstånd, tillståndsstorheter och jämviktstillstånd
- Gasernas allmänna tillståndslag och gasblandningar
 -Värmemängd
- Termodynamikens första och andra huvudsats
- Tillståndsändringar
- Kretsprocesser
- Värmeöverföring (värmeledning, konvektion och strålning)
- Värmegenomgång
- Värmeväxlare
- Värmeisolering

Organisation

- Föreläsningar: teorigenomgång samt lösning av övningsuppgifter
- Räknestugor: studenterna arbetar självständigt, med möjlighet till handledning/genomgångar
- Laborationer: En laboration i strömningslära samt en i termodynamik (värmeväxlare) ingår. Laborationerna genomförs gruppvis i energilabb, hus Santos. Laborationerna är obligatoriska och skall redovisas skriftligt.
- Simulatorövningar: En övning i strömningslära (pumpdrift) och en övning i termodynamik (försmutsning av värmeväxlare) ingår. Övningarna genomförs självständigt i maskinrumssimulatorn (med möjlighet till konsultation). Övningarna är obligatoriska och skall redovisas skriftligt - gruppvis eller individuellt.

Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Energiteknik del 1, Henrik Alvarez
Energiteknik, Formler och tabeller, Sven Olov Elovsson och Henrik Alvarez
Material på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Övningar strömningslära (1.5 hp) Del B: Övningar termodynamik (1.5 hp) Del C: Skriftlig tentamen 4,5 hp : Maxpoäng: 60 p. Betygsgränser: 24p (betyg 3), 36 p (betyg 4), 48 p (betyg 5) Del D: För skriftliga redovisningar inlämnade i tid kan bonuspoäng till tentamen fås: 1 p för godkänt, 2 p för väl godkänt (dvs totalt max 8 bonuspoäng) - Laboration och simulatorövning i strömningslära (inkl skriftliga redovisningar) - Laboration och simulatorövning i termodynamik (inkl skriftliga redovisningar) - Skriftlig tentamen Tillåtna hjälpmedel vid tentamen - Typgodkänd räknedosa - Matematiska tabeller - Energiteknik formler och tabeller - Data och Diagram - Tekniska formelsamling S Kassa (norsken) - Institutionens formelsamling

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-11-25: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elin Johansson
   [33874, 56472, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)