Kursplan för Ång- och kylanläggningar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSteam and refrigeration techniques
 • KurskodSJO062
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0315 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Jan 2020 em L
 • 08 Apr 2020 em DIST
 • 26 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO060 Anläggningsteknik, grund
 • SJO061 Ång- och kylanläggningar
 • SJO550 Maskinsystem

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser: SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik SJO560 Fartygsmaskinsystem SJO701 Termodynamik och strömningslära

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om uppbyggnad, funktion och drift av ång- och kylanläggningar, samt färdigheter i att utföra termodynamiska beräkningar på dessa anläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva uppbyggnad av olika typer av ånganläggningar, samt funktionen av ingående komponenter
- Förklara hur vattnets/ångans tillstånd ändras i de olika delarna av en ånganläggning
- Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på en ånganläggning och dess komponenter, såsom beräkning av driftsparametrar, verkningsgrader, värme- och elproduktion, samt använda Mollierdiagram för vattenånga som hjälpmedel vid dessa beräkningar.
- Förklara hur olika driftsparametrar påverkar anläggningens verkningsgrader
- Beskriva ånganläggningens kringutrustning, såsom vattenbehandling och säkerhetsdetaljer
- Identifiera och åtgärda larm/fel vid uppstart och drift av en ånganläggning i en maskinrumssimulator
- Beskriva uppbyggnad av olika typer av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, samt funktionen av ingående komponenter.
- Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på kylanläggningar, såsom beräkning av driftsparametrar, kyleffekt och köldfaktor, samt använda Mollierdiagram för köldmedier som hjälpmedel vid dessa beräkningar.
- Identifiera problem/fel vid drift av en kylanläggning och föreslå åtgärder till dessa probelm.
- Utföra och motivera termodynamiska beräkningar på lufkonditionerings-/luftbehandlingsanläggningar, såsom beräkning av kyleffekt samt driftsparametrar, genom att använda Mollierdiagram för fuktig luft.
- Utifrån en kritisk utvärdering av relevant forskning, reflektera kring konverteringar, utifrån fördelar och nackdelar med olika köldmedier.

Innehåll

Ånganläggningar
- Ångans termodynamik, Mollierdiagram för vattenånga
- Uppbyggnad och funktion av ångpannor och dess komponenter
- Olika typer av ånganläggningar och dess verkningsgrader
- Ångturbiner
- Ånganläggningens kringutrustning, behandling av pannvatten
- Uppstart och drift av en ånganläggning
- Termodynamiska beräkningar på ånganläggningar och dess komponenter
- Förbränningslärans grunder

Kyl- och luftkonditioneringsanläggningar
- Uppbyggnad och funktion av olika typer av kylanläggningar och dess komponenter
- Köldmedier - egenskaper, hantering, miljöpåverkan, regelverk och konvertering
- Kyltekniska beräkningar och köldmediediagram
- Uppstart, drift, reglering och felsökning
- Luftbehandling, Mollierdiagram för fuktig luft

Kommunikation 

- kritisk granskning av köldmedier och kylanläggningar, skriftligt och muntligt i rapporterande form, på engelska.

- skriftlig reflektion om konverteringar, utifrån granskad forskning, i utredande form, på engelska.

Organisation

- Föreläsningar: teorigenomgång samt lösning av övningsuppgifter
- Gästföreläsning(ar)
- Räknestugor: studenterna arbetar främst med kursens två inlämningsuppgifter (beräkningsuppgift på en ång- respektive kylanläggning), med möjlighet till handledning
- Övning i maskinrumssimulator: studenterna tränas i uppstart och drift av en ånganläggning, samt i att analysera driftvärden och beräkna verkningsgrader
- Laboration på en kylanläggning: studenterna tränas i uppstart, drift och felsökning, samt i att analsyera driftvärden och beräkna verkningsgrader med hjälp av köldmediediagrammet

Lärsekvenser
Kursen är en del av lärsekvens kommunikation

Litteratur

Energiteknik, Del 1 och 2, Alvarez
Mollier h-s Diagram for Water and Steam
Utdrag ur Praktisk kylteknik (tillgänglig på ping-pong)
Utdrag ur Introduction to Marine Engineering (tillgänglig på ping-pong)

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Övning i maskinrumssimulator (inkl skriftlig redovining) samt inlämningsuppgift (beräkningsuppgift på en ånganläggning)
Del B: Laboration (inkl skriftlig redovisning) samt inlämningsuppgift (beräkningsuppgift på en kylanläggning) och rapport
Del C: Skriftlig tentamen/hemtentamen

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen:
- Standardminiräknare
- Godkänd formelsamling

STCW

 • A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems
  Ingår även i kurs:LEU751,SJO547,SJO556,SJO561,SJO845,
 • A-III/2 Manage the operation of propulsion plant machinery
  Ingår även i kurs:SJO168,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LET684,LNB727,SJO547,SJO845,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO168,SJO547,SJO561,SJO701,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO547,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge