Jelena Andric

  • Adjungerad docent, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik