Kursplan för Lastresans planering

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo voyage planning
 • KurskodSJM050
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75123
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
SJM035 Farligt gods och enhetslaster

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om lastresans planering. Tonvikten ligger på beräkningsmetoder för stabilitet, djupgående, trim och lastfördelning i syfte att uppfylla villkoren för resan beskriven i certeparti och begränsad av gällande lagstiftning (SOLAS, Loadline, Stability criteria, etc.). Den studerande ska efter genomgången kurs ha tillräckliga kunskaper om ovanstående faktorer för att kunna fullgöra tjänst i lastfartyg av alla storlekar och i alla fartområden som lastansvarig styrman eller befälhavare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för lastresans planering i syfte att uppfylla villkor angivna i certeparti och gällande lagstiftning
- Utföra beräkningar av stabilitet, djupgående, trim och lastdistribution för resans genomförande.
- Utföra beräkningar för slutlastning, läktring och trimning av fartyget, inkluderande sekvensplanering.
- Utföra beräkningar avseende spannmålsstabilitet och intagsberäkningar (draft survey)

Innehåll

Dödviktslast, Volymlast, Reseinstruktioner, Shipping documents: C/P, M/R, B/L, LoP, Restriktioner, Lagar och förordningar, Rutiner och checklistor, Problemställningar. Lastplanering och lastberäkningar, Trim, Djupgående, Slutlastprocedur, Förändringar under resan m.a.p. bunkerförbrukning och ändrad flytvattendensitet, Ballast Management, Spannmålsstabilitet, Draft Survey.

Organisation

Föreläsningar, egna studier, övningar samt räknestugor.

Litteratur

Transportstyrelsens författningssamling, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast, TSFS 2010:174
Transportstyrelsens författningssamling, Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden), TSFS 2010:166
Dokkum, Klaas van, (2016), Ship knowledge, Dokmar, 9th ed
Dokkum, Klaas van, et al (2013), Ship stability, Dokmar,5th ed
Hallbjörner (2017), General Arrangement SAGA SAND, Chalmers
Hallbjörner (2017), Capacity Plan SAGA SAND, Chalmers
Hallbjörner (2017), SAGA SAND Vessel Data, Chalmers
Hallbjörner (2017), Cargo Operations Formulas AP, Chalmers
Hallbjörner (2017), Cargo Voyage Exercises, Chalmers

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter: Tre resor samt ett ballastbyte. Kravet för godkänt resultat framgår av uppgifterna.
Test: Cargo Voyage Calculations. Godkänt är 90%

Bifogade dokument: Lastplaner, sekvenseringsplaner, fartygsdata, reseinstruktioner.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
  Ingår även i kurs:SJM010,SJO780,
 • A-II/1 Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes: Cargo handling, stowage and securing
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO780,SJO880,
 • A-II/2 Assess reported defects and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks and take appropriate action
  Ingår även i kurs:
 • A-II/2 Control trim, stability and stress
  Ingår även i kurs:SJM010,SJM076,SJM128,SJO765,SJO780,
 • A-II/2 Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO780,SJO880,