Kursplan för Lastresans planering

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo voyage planning
 • KurskodSJM050
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75123
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
  SJM035 Farligt gods och enhetslaster

  Syfte

  Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om lastresans planering. Tonvikten ligger på beräkningsmetoder för stabilitet, djupgående, trim och lastfördelning i syfte att uppfylla villkoren för resan beskriven i certeparti och begränsad av gällande lagstiftning (SOLAS, Loadline, Stability criteria, etc.). Den studerande ska efter genomgången kurs ha tillräckliga kunskaper om ovanstående faktorer för att kunna fullgöra tjänst i lastfartyg av alla storlekar och i alla fartområden som lastansvarig styrman eller befälhavare.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Redogöra för lastresans planering i syfte att uppfylla villkor angivna i certeparti och gällande lagstiftning
  - Utföra beräkningar av stabilitet, djupgående, trim och lastdistribution för resans genomförande.
  - Utföra beräkningar för slutlastning, läktring och trimning av fartyget, inkluderande sekvensplanering.
  - Utföra beräkningar avseende spannmålsstabilitet och intagsberäkningar (draft survey)

  Innehåll

  Dödviktslast, Volymlast, Reseinstruktioner, Shipping documents: C/P, M/R, B/L, LoP, Restriktioner, Lagar och förordningar, Rutiner och checklistor, Problemställningar. Lastplanering och lastberäkningar, Trim, Djupgående, Slutlastprocedur, Förändringar under resan m.a.p. bunkerförbrukning och ändrad flytvattendensitet, Ballast Management, Spannmålsstabilitet, Draft Survey.

  Organisation

  Föreläsningar, egna studier, övningar samt räknestugor.

  Litteratur

  Transportstyrelsens författningssamling, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast, TSFS 2010:174
  Transportstyrelsens författningssamling, Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden), TSFS 2010:166
  Dokkum, Klaas van, (2016), Ship knowledge, Dokmar, 9th ed
  Dokkum, Klaas van, et al (2013), Ship stability, Dokmar,5th ed
  Hallbjörner (2017), General Arrangement SAGA SAND, Chalmers
  Hallbjörner (2017), Capacity Plan SAGA SAND, Chalmers
  Hallbjörner (2017), SAGA SAND Vessel Data, Chalmers
  Hallbjörner (2017), Cargo Operations Formulas AP, Chalmers
  Hallbjörner (2017), Cargo Voyage Exercises, Chalmers

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter: Tre resor samt ett ballastbyte. Kravet för godkänt resultat framgår av uppgifterna.
  Test: Cargo Voyage Calculations. Godkänt är 90%

  Bifogade dokument: Lastplaner, sekvenseringsplaner, fartygsdata, reseinstruktioner.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
   Ingår även i kurs:SJM010,SJO780,
  • A-II/1 Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes: Cargo handling, stowage and securing
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO780,SJO880,
  • A-II/2 Assess reported defects and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks and take appropriate action
   Ingår även i kurs:
  • A-II/2 Control trim, stability and stress
   Ingår även i kurs:SJM010,SJM076,SJM128,SJO765,SJO780,
  • A-II/2 Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO780,SJO880,