Kursplan för Sjötransport av tanklaster

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo handling - transport of liquids by sea
 • KurskodSJO780
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75135
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp
 • 06 Okt 2023 fm L
0212 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygs stabilitet

  Syfte

  Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kemikalier, råolja och oljeprodukter i form av flytande bulkgods. Kursen är inriktad mot säkerhet ombord samt de operativa delar som rör det nautiska befälets arbetsuppgifter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva oljor och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
  - Utföra last- och intagsberäkningar för oljor och kemikalielaster
  - Redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
  - Hantera risker och säkerhet
  - Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan

  Innehåll

  - Olika tankfartygstyper
  - Petroleumkemi och oljors fysikaliska egenskaper
  - Kemiska hälsorisker
  - Statisk elektricitet
  - Relevant lagstiftning
  - Miljöpåverkan med avseende på lastens egenskaper
  - Nivåmätning och temperaturmätning
  - Rörsystem - Pumpar och pumpteori
  - "Vapour return"
  - Ventiler
  - Inertgas
  - COW
  - Tankrengöringssystem
  - Tanklastberäkningar
  - ISGOTT, TSG - ship/shore interface
  - Cargo Plans
  - Checklistor
  - Gasmätning - mätmetoder, instrumentteori och kalibrering
  - "Enclosed Spaces"
  - Rutiner och risker
  - Dagböcker och lastdokumentation
  - Vetting och CDI

  Organisation

  Föreläsningar, övningstillfällen och simulatorövningar.

  Litteratur

  Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 1-3, 2011

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-5, samt lärandemål för övningarna COS 1-5. Obligatorisk närvaro på samtliga moment samt föreläsningar. För godkänd tentamen krävs 80% korrekta svar.

  Hjälpmedel vid tentamen
  Kurskompendia, volym 1-3, typgodkänd kalkylator

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO114,SJO765,
  • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
   Ingår även i kurs:SJM010,
  • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
   Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,
  • A-II/1 Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes: Cargo handling, stowage and securing
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJM128,SJO880,
  • A-II/2 Control trim, stability and stress
   Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,SJM076,SJM128,SJO765,
  • A-II/2 Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJM128,SJO880,