Kursplan för Kvalitetssystem och rederiers säkerhetsorganisation

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality systems and shipping companies' safety organisation
 • KurskodMMS040
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2023 em L
 • 04 Apr 2023 em L
 • 14 Aug 2023 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 50 dagars fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om kvalitetssystem och hur rederiers säkerhetsorganisation fungerar i enlighet med den internationella ISM-koden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva bakgrunden och utvecklingen av ISM koden
- Beskriva skillnaden mellan olika bestämmande organ
- Beskriva de allmänna delarna i kvalitets management system, såsom ISO9000, ISO14000 & ISM
- Förklara säkerhetsutvecklingen inom den maritima industrin ur reaktiv och proaktiv synvinkel
- Tillämpa grundläggande principer, koncept och villkor för en risk assessment och säkerhets management i en maritim kontext
- Beskriva innehåll i ett Safety management system (SMS)
- Förklara en riskanalys process i enlighet med IMOs Formal Safety Assessment process, inkluderande val av metoder, riskbedömning, riskkontroll och kostnadsberäkning
- Producera och dokumentera en risk assessment eller säkerhetshöjande åtgärd till en läsbar professionell rapport på engelska språket

Innehåll

Introduktion till regler, lagstiftning i safety management systems. ISM kodens bakgrund, innehåll och praktiska tillämpning i maritima industrin. Risk assessment och en skriven rapport för professionellt användande.
Skriva en väldisponerad rapport på engelska. Rapporten skall vara en del av språkutveckling samt inriktad mot effektiv kommunikation och en muntlig presentationsteknik. Texten kommer bearbetas i flera steg och ges feedback i form av peer review

Organisation

Undervisning om bakgrund till ISM-koden i SOLAS-konventionen
Genomgång av praktisk ISM med dess funktioner ur användarperspektiv.
granskning av exempel-SMS.
Producera del av SMS i grupp, på engelska.
Peer Review av varandras SMS, sex grupper.

Lärsekvens
Kursen är en del av lärsekvens kommunikation inom programmet


Litteratur

Föreläsningsmaterial ISM-koden (finns på pingpong)
ISM-koden
exempel-SMS

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Tentamen
Del B: Rapport

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:MMS255,
 • A-III/1 Use English in written and oral form
  Ingår även i kurs:SJO557,SJO571,
 • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB802,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB728,SJO168,SJO547,SJO557,SJO701,SJO845,
 • A-III/6 Use English in written and oral form
  Ingår även i kurs:SJO557,