Kursplan för Förbränningsmotorteknik

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCombustion engineering
 • KurskodSJO168
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76124
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Inlämningsuppgift, del B 2,7 hp
Betygsskala: UG
2,7 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0313 Inlämningsuppgift, del C 0,5 hp
Betygsskala: UG
0,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0413 Tentamen, del D 3,3 hp
Betygsskala: TH
3,3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2022 em J
 • 04 Jan 2023 em J
 • 21 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MVE340 Matematik 2
SJO561 Fartygsmaskinsystem
SJO701 Strömningslära och termodynamik

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om förbränningsmotorer och gasturbiner inom fartygsframdrivning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva funktionen av en förbränningsmotor.
- Beskriva funktionen av en gasturbin.
- Göra beräkningar på de teoretiska förbränningsmotorprocesserna och gasturbinprocessen.
- Beskriva förbränningsförloppet och dess miljökonsekvenser.
- Utföra allmänna beräkningar på förbränningsmotorer och gasturbiner.
- Redogöra för gasväxlingen i en förbränningsmotor inklusive överladdning.
- Redogöra för den mekaniska uppbyggnaden av en förbränningsmotorer och gasturbiner.
- Kunna redogöra för och göra beräkningar på sambandet mellan effekt och fart för ett fartyg.

Innehåll

- Motorers och gasturbiners användningsområde.
- Motorers och gasturbiners arbetsprocesser.
- Termodynamiska principer för motorer.
- Förbränningskemi.
- Miljöaspekter för förbränningsmotorer och gasturbiner.
- Effektsamband.
- Motorers och gasturbiners uppbyggnad.
- Motorns mekaniska uppbyggnad och vevrörelsens mekanik.
- Gasväxling i motorer.
- Överladdning av motorer.
- Värmeöverföring i motorer.
- Fartygs framdrivning.
- Layout- och lastdiagram för framdrivningsmaskineri.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar.
Föreläsningar
Föreläsningarna genomförs på konventionellt sätt. Presentationer finns på kursens hemsida på ping-pong.

Räkneövningar
Räkneövningar kommer dels genomföras i helklass och dels som hemuppgifter. Vissa av räkneövningarna kommer att räknas in i slutbetyget.

Laboration/Projektuppgift
En simulatorlaboration skall genomföras i kursen. Laborationen är obligatorisk. Avsikten med laborationen är att studera de teoretiska motorprocesserna och prestanda samt jämföra med den data som simulatorn ger. Simulatorn anses i detta fall vara den verkliga motorn.
Momenten är obligatoriska och genomförs på maskinrumssimulatorn i grupper om maximalt 2 till 4 studenter. Gruppen avslutar uppgifterna genom att skriva en redogörelse som lämnas in.

Litteratur

Introduction to Internal Combustion Engines 4th edition, Stone
- tillgänglig på Cremona/Kokboken eller som e-bok.

Gas Turbine Theory 6th edition, Saravanamuttoo
- tillgänglig online (via Summon Chalmers Library)

Various reports from fx. MAN Diesel & Turbo
- tillgängliga online (gratis)

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen omfattar allt innehåll som tas upp under kursen, med en skriftlig tentamen och särskilda övningar.


Del A Inlämningsuppgift / laboration i maskinsimulator 
Del B Quiz samt dugga
Del C Inlämningsuppgift / laboration i maskinsimulator 
Del D  Skriftlig tentamen 

För slutbetyg krävs att samtliga delar är genomförda. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/2 Manage the operation of propulsion plant machinery
  Ingår även i kurs:SJO062,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO062,SJO547,SJO701,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB728,MMS040,SJO547,SJO557,SJO701,SJO845,