Kursplan för Underhållsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-09-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip maintenance
 • KurskodSJO845
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76147
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2022 fm L DIG
 • 03 Jan 2023 fm L DIG
 • 15 Aug 2023 em L DIG
0215 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0315 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper om olika underhållskoncept, hantering av bränslen och smörjmedel, hur underhållet bedrivs ombord samt bakomliggande orsaker för planeringen och utförandet av underhållet på ett fartyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för olika underhållskoncept
- Använda och förstå datorbaserade underhållsystem som används ombord.
- Redogöra för olika begrepp inom driftsäkerhetsteknik
- Förklara grunderna för underhållsplanering
- Förklara klassningssällskapens och flaggstatens roll
- Utföra och förstå analyser av pann- och kylvatten.
- Identifiera egenskaper och sammansättning av tyngre fartygsbränslen
- Definiera grunderna för tribologi; friktion, smörjning och nötning.
- Beskriva grundläggande separatorteorier
- Skriva en reparationsrapport på engelska och presentera den muntligt
- Kunna tillämpa grundläggande riskanalys och feleffektanalys

Innehåll

- Olika underhållskoncept
- Underhållssystem
- Driftsäkerhetsteknik
- Underhåll ombord
- Klassningssällskapens och flaggstatens roll
- Bränslen och smörjmedel
- Separatorteori
- Vattenbehandling

Kommunikation
Studenterna skall skriva en reflekterande rapport om underhållsstrategier och presentera detta. Föreläsningar inom att leda arbete och vad som krävs av dig som arbetsledare. 

Organisation

- Föreläsningar
- Övningar med underhållssytemet TM Master
- Projektarbete, rapport och presentation på engelska.
- Laborationer, Kyl-och pannvattenanalys

Lärsekvenser
Kursen är en del av lärsekvens kommunikation

Litteratur

Föreläsningsmaterial
Vattenlaboration - material från laborationsledare
TM Master - dokument på Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A Skriftlig tentamen
Del B Godkänt projektarbete på engelska
Del C Godkända vattenlaboration och övning i underhållssystemet TM Master

För slutbetyg i kursen krävs godkänt resultat vid alla examinationsmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems
  Ingår även i kurs:LEU751,SJO547,
 • A-III/2 Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults
  Ingår även i kurs:
 • A-III/2 Manage fuel, lubrication and ballast operations
  Ingår även i kurs:SJO547,
 • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LET684,
 • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB802,MMS040,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LET684,LNB728,SJO062,SJO547,
 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO062,SJO168,SJO547,SJO701,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:SJO062,SJO547,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB728,MMS040,SJO168,SJO547,SJO557,SJO701,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-09-23: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0115 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-09-23: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0115 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination