Kursplan för Elsystem för fartyg och kraftanläggningar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric power system for ships and power stations
 • KurskodLNB727
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 28 Okt 2021 em L
 • 03 Jan 2022 fm J
 • 22 Aug 2022 em L
0218 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SSY032 Grundläggande elteknik

  Syfte

  Kursens syfte är att ge grundläggande insikter och kunskaper om den elutrustning som används i större produktions och fartygsanläggningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Beskriva uppbyggnaden av ett fartygselsystem vid normaldrift med dess ingående kraftkomponenters funktion samt systemets drift med fokus på spänningsreglering och frekvensreglering.
  Beskriva översiktligt det Svenska elkraftsystemet med fokus på elkraftproduktion.
  Tillämpa relevanta internationella och nationella lagar och förskrifter.
  Beräkna kabelareor enligt föreskrifter för olika kabelförläggningar i ett fartygselnät och välja lämpligt överströmsskydd.
  Beskriva och modellera olika transformatortyper samt beräkna spänningar, strömmar, effekter i belastade transformatorer.
  Förklara uppbyggnaden av synkron- och asynkronmaskiner samt modellera maskinerna i stationärtillstånd.
  Beräkna varvtal, ström, spänning, effekter och moment vid olika belastningar för både synkron- och asynkronmaskinen, baserat på dess ekvivalenta schema.
  Verkställa en infasning av en synkronmaskin till ett trefasnät och förklara funktionen vid generering av aktiv och reaktiv effekt.
  Beskriva funktionen och verkställa parallelldrift av synkrongeneratorer i ett fartygslikt elnät vid olika belastningsfall.
  Beskriva olika start- och varvtalsstyrningsmetoder för asynkronmotorer samt beräkna startströmmar vid de olika metoderna.
  Beräkna likströmsstorheter vid olika likriktarkopplingar och frekvensomriktare samt beskriva dess funktion och samverkan med elmaskiner.
  Beräkna kortslutningsströmmar för balanserade fel och redogöra för konsekvenser av kortslutningsströmmar med fokus på mekaniska och termiska påkänningar.
  Beskriva principen för isolationsövervakningssystem.
  Kunna utföra felsökning i ett fartygslikt elsystem.
  Kunna relatera till de risker som handhavande av högspänningsanläggningar medför
  Tillämpa föreskrifter för högspänningsanläggningar, arbetsmiljö och säkerhet ombord fartyg med tillhörande utrustning som tillhör landanslutningsutrustning
  Beskriva hur övervakning av drift och vid operationer med högspänningsanläggningar skall gå till.
  Beskriva arbetsproceduren för högspänning
  Beskriva principerna för jordning av högspänningsanläggningar
  Beskriva risker och skador som kan bli följder av felaktigt handhavande
  Beskriva de risker som det innebär att fasa in och ur högspänningsanläggningar
  Beskriva de skador som kan uppkomma vid arbeten i högspänningsanläggningar


  Innehåll

  Kursen består huvudsakligen av följande delar.
  1. Elmaskiner såsom synkorn- och ansynkronmaskin men även transformatorn.
  2. Systemaspekter av ett mindre elkraftsystem
  3. International regler och förordningar för sjötillämpningar
  4. Högspänning och arbete med och kring högspänningsanläggningar

  Organisation

  Kursen bedrivs med föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och laborationer.
  Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

  Litteratur

  A. Alfredsson & K A Jacobsson, Elkrafthandboken Elmaskiner, Upplaga 3, ISBN: 9789147114375 2016
  Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Kompendium
  Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Övningsuppgifter (Övningskompendiet)
  Extra övningsuppgifter

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A Examinationen baseras på skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter
  Del B Laborationer 
   
  Slutbetyget är baserat på den skriftliga tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
   Ingår även i kurs:LET684,SJO062,SJO547,SJO845,
  • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  • A-III/6 Maintain and repair automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery
   Ingår även i kurs:LET684,
  • A-III/6 Maintain and repair electrical, electronic and control systems of deck machinery and cargo handling equipment
   Ingår även i kurs:LEU751,
  • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
   Ingår även i kurs:LEU744,SJO556,SJO701,SSY036,
  • A-III/6 Operate and maintain power systems in excess of 1,000 Volts
   Ingår även i kurs:LET684,
  • A-III/6 Operate generators and distribution systems
   Ingår även i kurs:
  • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
   Ingår även i kurs:SJO114,SJO556,SSY033,SSY036,
  • A-III/7 Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board
   Ingår även i kurs:LET684,SSY033,